Politiek13 feb '13 13:45Aangepast op 13 feb '13 15:42

Blok: het had ook met het CDA gekund

Auteur: Karin Backx

Het woonakkoord dat nu op tafel ligt, is een plan waar het CDA ook mee in kan stemmen. "Het had ook met het CDA gekund," zegt minister Blok tegen politiek verslaggever Hans Verbeek. Maar CDA-leider Buma geeft aan dat de steun van het CDA in de Senaat onwaarschijnlijk is.

Blok was sinds december in gesprek met het CDA, omdat ze toen in de Eerste Kamer met coalitiefracties en het CDA het eens zijn geworden over een aantal moties, waarin de hoofdlijnen van het beleid werden vastgelegd. "Het akkoord wat nu is gesloten past eigenlijk prima binnen die moties. Dus het had ook met het CDA gekund."

Melkkoe
CDA-leider Sybrand Buma denkt daar duidelijk anders over. Volgens hem is het "zeer de vraag" of de senatoren van zijn partij voor het woningmarktakkoord zullen stemmen. ,,Ik zou hier nooit mijn handtekening onder zetten'', aldus Buma woensdag in een reactie tegen het ANP. Volgens hem wordt in het akkoord de woningmarkt nog steeds behandeld als "een melkkoe voor de schatkist''.

Dat Elco Brinkman, CDA-fractieleider in de Senaat, wel positief reageerde, vindt Buma niet bijzonder. "Hij deed dat in zijn functie van voorzitter van Bouwend Nederland. Hij heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid.'' Buma heeft woensdag met Brinkman gebeld. Wat er is besproken, wil hij niet kwijt. Maar beiden gaan volgens hem uit van "één CDA-visie''. "Als CDA-leider wijs ik dit af.''

Brinkman
Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland en fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, wil "eerst even kijken wat er uit de toelichting in de Tweede Kamer komt", zegt hij op BNR.

Als voorzitter van Bouwend Nederland noemt Brinkman het investeringsfonds voor energiebesparende middelen "een serieuze maatregel, die de bouw al vier jaar heeft bepleit. Dat is heel verstandig, net zoals de verlaging van btw-tarief op renovatie." Brinkman wacht nog wel op een verklaring waarom de nieuwbouw niet in het pakket is meegenomen. "Nieuwbouw en renovatie zijn allebei van belang voor doorstroming op de woningmarkt."

Spannend
Rogier van Boxtel, fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer is verheugd dat er op het allerlaatste moment toch een alomvattend plan voor de woningmarkt uit de bus is gekomen. "Het was buitengewoon spannend. Er moest ook echt wat. Ik denk dat minister Blok ook echt even met de rug tegen de muur stond."

PvdA-Leider Diederik Samsom vertelt tegen Hans Verbeek dat er nog veel meer hervormingen nodig zijn, denkend aan het onderwijs en de zorg. "Voor al die opdrachten hebben we een breed draagvlak nodig, dus ook voor de opdrachten om de begroting op orde te brengen.

Samsom
Samsom rekent daarbij niet explicieit op de steun van deze drie partijen (D66, CristenUnie en SGP), die nu het woonakkoord hebben gesteund. "Maar gezien de opstelling in bijvoorbeeld dit akkoord, ben ik natuurlijk iets optimistischer geworden in de opstelling in andere akkoorden die nodig zijn. En misschien wel iets met een begroting. Nederland heeft het nodig dat coalitie en oppositie elkaar vinden." Hij feliciteert Blok ermee dat dit nu hem gelukt is.

Concessies
Blok geeft wel aan dat hij concessies heeft moeten doen, die hij liever niet had gezien, maar over het geheel is hij tevreden. Na weken van lastige onderhandelingen, eerst met het CDA en daarna met drie andere opositiepartijen, ligt er nu een woonakkoord dat kan rekenen op een meerderheid in Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer. Daarin zijn afspraken gemaakt over de huurverhogingen, de koopmarkt en de bouwsector.

Economische motor
Ondanks de moeizame totstandkoming is minister Blok blij dat het hem gelukt is, vertelt hij aan BNR's politiek verslaggever Hans Verbeek. "Het is ontzettend belangrijk voor Nederland dat het akkoord over de woningmarkt nu gesloten is. De bouw is een economisch motor. Omdat we nu helderheid hebben over de maatregelen in de huur- en koopsector en ook een impuls geven voor woninginvesteringen en startersleningen én een tijdelijke btw-verlaging op isolatie bieden, geven we een totaalpakket waarmee die bouw weer kan gaan draaien en waarmee we doorstroming krijgen op die woningmarkt."

Het resultaat telt dus voor de minister en niet zo zeer de moeizame wijze waarop het tot stand is gekomen. Blok: "Het was vanaf het begin duidelijk dat zo'n grote hervorming lastig is. Op de woningmarkt is al heel lang de roep om maatregelen, zowel in de huur- als in de koopsector. Maar we moeten niet blijven hangen in die moeizame onderhandelingen. We zijn het met elkaar eens en ik ga het nu zo snel mogelijk in wetgeving omzetten, zodat de woningmarkt weer van het slot komt.

Maatregelen
Hans Verbeek zet de belangrijkste maatregelen uit het brede woonakkoord nog even op een rij. "Voor de huurders is het van belang dat de huren veel minder hard gaan stijgen, dan in het oorspronkelijke plan van Blok. In plaats van negen procent zou dat nu vier procent plus inflatie, dus maximaal zes procent zijn voor de hoogste inkomensgroepen.

Voor de bouwsector is de btw-verlaging heel belangrijk. Het tarief gaat omlaag naar zes procent voor verbouwingen en renovatie. Dit was 21 procent. Daarnaast komt er ook een investeringsfonds voor energiebesparende maatregelen.

Tweede lening
Kopers moeten nog wel verplicht en volledig hun hypotheek aflossen binnen dertig jaar, dat blijft de norm. Maar kopers krijgen wel de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot vijftig procent van de waarde van de woning. Hierbij vallen de maandlasten in het begin wat lager uit en dat is gunstig voor starters."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen