Politiek6 aug '13 13:05Aangepast op 6 aug '13 17:36

Kritiek D66 op kabinetsplan voor zzp'ers

Auteur: ANP Nieuws

D66 wil snel na het zomerreces een Tweede Kamerdebat over voornemens van VVD en PvdA om zzp'ers extra te belasten en het voor werkgevers minder aantrekkelijk maken om zzp'ers in te huren.

Aanleiding voor de kritiek van D66 is een artikel in het Financieele Dagblad dinsdag.

Daarin staat dat de coalitie van VVD en PvdA de fiscale voordelen voor zzp'ers en hun opdrachtgevers wil beperken. Werkgevers zouden nu te veel worden verleid om werknemers te ontslaan om ze vervolgens als zzp'er weer in dienst te nemen. Dat scheelt de werkgever als snel 30 procent aan loonkosten.

Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven raakt het kabinet ondernemers en zzp'ers onevenredig hard als de plannen worden doorgezet. Bovendien is het slecht voor de arbeidsmarkt. "Dit vernietigt werk en banen.''

Daarnaast betwijfelt Verhoeven of werknemers inderdaad voordeliger zijn wanneer zij ingehuurd worden als zzp'er. "Er zijn situaties waarin die schijnzelfstandigheid voor komt, zoals in de bouw of in de zorg. Dat is zeker een probleem wat moet worden aangepakt. Maar om daar nou een algemeen zzp-belasting voor te bedenken om het op te lossen, is niet de goede weg."

"Je kunt best iets doen aan het gelijktrekken tussen flexibel werk en vast werk. Maar dan moet je ook aan de kant van het vaste werk ook dingen doen, zoals het versoepelen van het ontslagrecht, zodat bedrijven die mensen ook aan durven nemen. En daar ontbreekt het  aan. Dit is een eenzijdig plan om ondernemers en zzp’ers te pakken. Dat zouden de PvdA en de VVD beter niet kunnen doen."

Niet in onzekerheid brengen
CDA-Kamerlid Eddy van Hijum sluit zich aan bij Verhoeven. "Juist in een tijd waarin het moeilijk is een vaste baan te vinden, moeten zzp'ers niet door lastenverzwaringen in onzekerheid worden gebracht.'' Hij stelt dat VVD en PvdA de ongelijkheid tussen zzp'ers en vaste werknemers willen aanpakken maar daarbij voorbij gaan aan het feit dat werknemers allerlei verzekeringen collectief geregeld hebben die zzp'ers zelf moeten organiseren.

De maatregelen die binnen de coalitie bekeken worden, gaan volgens Verhoeven een stuk verder dan het regeerakkoord van VVD en PvdA. "Het kabinet maakt alleen extra regels en belastingen voor ondernemers en zzp’ers. Hierdoor raken VVD en PvdA ondernemers en zzp’ers niet alleen onevenredig, maar zij maken de arbeidsmarkt ook meer rigide.''

PvdA-Kamerlid Ed Groot weerspreekt de kritiek en stelt dat op dit moment sommige werkgevers de belastingen ontwijken door hun werknemers voortaan in dienst te nemen als schijnzelfstandige. "Daarom is in het regeerakkoord afgesproken dat de verschillende fiscale voordelen voor ondernemers en zelfstandigen worden versimpeld en dat er meer nadruk komt te liggen op groei. Deze voorstellen moeten nog worden uitgewerkt en maken deel uit van de begroting voor 2015 en spelen dus geen rol in de begroting voor 2014.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen