Politiek4 apr '13 11:29Aangepast op 4 apr '13 13:28

Raad van State geeft politiek dikke onvoldoende

Auteur: Anne-Greet Haars

Er dreigen grote verschillen te ontstaan tussen de rechten van mensen in de ene gemeente ten opzichte van hun buren in een andere gemeente. Daarvoor waarschuwt de Raad van State.

Het kabinet wil allerlei voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van de thuiszorg, decentraliseren naar de gemeenten. Maar dit kan grote gevolgen hebben voor het rechtsgevoel, zegt de vice-president van de Raad van State, Piet Hein Donner tegenover BNR's politiek verslaggever. "Het zal leiden tot de mogelijkheid dat mensen in verschillende gemeenten te maken krijgen met verschillende rechten en plichten in het kader van sociale voorzieningen."

Donner vervolgt: "Juridisch zijn er uitspraken waar rechters constateren dat de verschillen niet te groot mogen worden, maar binnen het bestuursrecht is het inherent als bevoegdheden bij gemeenten liggen, dat verschillen mogelijk kunnen zijn. Maar tegelijkertijd zit je ook met een maatschappelijke wenselijkheid, want het moet ook niet zo zijn dat mensen gaan verhuizen vanwege voorzieningen die er in de ene gemeente wel zijn en in de andere niet. En dat is een vraag die nog steeds bij het Rijk ligt, omdat de natoinale overheid verantwoordelijk is voor het syteem als geheel. En daar is iets waar ik op wijs."

Regels
Uit het jaarverslag van de Raad van State blijkt ook dat het kabinet verwarring zaait, door constant nieuwe wetten te bedenken en die dan weer in te trekken of aan te passen.

Ook roept de politiek constant dat de regeldruk wordt verminderd, maar intussen komen er juist veel regels bij, die tot in detail voorschrijven hoe burgers en bedrijven moeten handelen. En dat is paradoxaal, zegt vice-president Donner van de Raad van State.

Ook zegt Donner dat de bedachte regels 'een reflex zijn op het nieuws', maar waarvan in twijfel kan worden getrokken of deze regels ook effectief en doelmatig zijn.

Voorbereiding wetsvoorstellen
Ook heeft de Raad klachten over de voorbereiding van alle wetsvoorstellen. Zo zou de motivering van sommige onderdelen van een wetsvoorstel verbeterd moeten worden. Ook werden er volgens de RvS nog wetsvoorstellen voorgelegd waarvan bijna al aan de uitvoering werd gewerkt. "Dergelijke situaties roepen vanuit het oogpunt van zowel legaliteit als democratische legitimiteit vragen op.''


 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen