Politiek24 sep '13 09:47Aangepast op 24 sep '13 11:46

Pechtold: Sociaal akkoord is van helemaal niemand meer

Auteur: Marjan van den Berg

Het sociaal akkoord levert niet genoeg op. Dat zegt D66-leider Alexander Pechtold op BNR. Vandaag presenteert D66 zijn alternatieve begroting voor komend jaar.

"Er is veel ongenoegen en chagrijn omdat de politiek niet levert en elke keer zijn plannen aanpast. Dat gebeurt wanneer je de hele regie bij een ondemocratisch geheel als het overleg van werkgevers en werknemers neerlegt", zegt Pechtold. "Waarom zou ik een sociaal akkoord steunen dat geen banen schept?"

D66 wil dat de ambities van het sociaal akkoord worden uitgebreid en versneld worden uitgevoerd. Dat is een van de pijlers van de tegenbegroting die de partij vandaag presenteert als alternatief voor de begroting van het kabinet. De overige pijlers in de D66-plannen: voldoen aan begrotingsafspraken, investeren in verdienvermogen en het stimuleren van de werkgelegenheid.

4 miljard bezuinigen in 2014
In zijn tegenbegroting zet D66 voor volgend jaar in op 4 miljard euro aan extra bezuinigingen, en op de langere termijn 6 miljard, zoals Brussel eist. Pechtold: "Wij menen hier aan de Brusselse begrotingsnormen te voldoen."

Door iets minder hard te bezuinigen, worden de lasten volgens Pechtold gedrukt en neemt de werkgelegenheid toe. "Wij richten ons met name op de lange en middellange termijn en zorgen ervoor dat aan al die jaar-op-jaarmaatregelen die je de afgelopen tijd ziet, een keer een eind komt."

Voorstellen
Het eigen risico in de zorg wil D66 inkomensafhankelijk maken. Het eigen risico komt daarmee gemiddeld op 500 euro. "Dat levert ruimte op om met name die zorgkosten te gaan beheersen."

De WW-duur wil D66 op korte termijn geleidelijk gaan afbouwen voor nieuwe gevallen. "De mensen die nu in de WW zitten, moet je niet opeens met nieuwe spelregels confronteren, maar volgend jaar vanaf juli kun je de termijn die de WW duurt, verkorten." Ook wil Pechtold dat WW'ers meer hulp krijgen bij het vinden van nieuw werk.

Van de nullijn voor ambtenaren wil Pechtold af. "Sommige van die sectoren gaan nu voor het vijfde jaar de nullijn in. Dat betekent, als je naar inflatie kijkt, dat je langzamerhand aan een 10 procent achterstand zit." Dat moet ooit hersteld worden, zegt de D66-leider, en daarom kun je de nullijn niet zien als een structurele bezuiniging.

D66 wil verder dat jeugdwerkloosheid grondig wordt aangepakt. "Je moet niet te maken krijgen met de situatie uit de jaren 80, dat er echt een generatie 'gehandicapt' aan zijn arbeidsmarktcarrière begint. Dat is over het algemeen in de rest van die carrière moeilijk te herstellen."

D66 pleit voor een extra investering van 1 miljard euro in het onderwijs, waarvan komend jaar 500 miljoen.

Ook wil D66 meer mensen aan het werk helpen door 100 miljoen te investeren in kinderopvang. "Als je de kinderopvang verschraalt, zie je helaas dat vrouwen denken: nou ja, dan maar niet die vierde dag. En we weten allemaal dat ergens rond die drie en vier dagen werk het verschil zit tussen geld verdienen en meebetalen aan de hypotheek, of ook echt zelf carrière kunnen maken."

Zzp'ers zijn bij D66 beter af dan bij het kabinet, zegt Pechtold. "In onze plannen draaien wij die hele rare zzp-boete van het kabinet terug. Ik zie vandaag dat de PvdA zegt: we moeten de zzp'ers meer wijzen op de mogelijkheden van bijstand. Dat vind ik echt het paard achter de wagen."

Gerelateerde artikelen