Politiek5 feb '13 14:01Aangepast op 5 feb '13 14:47

Nog geen meerderheid voor SNS-enquête

Auteur: Pieter van den Akker

Er komt voorlopig geen parlementaire enquête naar de ondergang van SNS Reaal. Oppositiepartijen PVV, SP en ChristenUnie hadden zo'n enquête voorgesteld, maar een meerderheid van de Kamer vindt dat nog te ver gaan.

Regeringspartijen VVD en PvdA willen eerst een debat en een hoorzitting, meldt verslaggever Hans Verbeek vanuit Den Haag. VVD-Kamerlid Mark Harbers: "We sluiten niks uit, maar op dit moment is de vraag nog prematuur. Eerst een debat met de minister en een hoorzitting en daarna bekijken we of er nog vragen over zijn die een onderzoek of enquête rechtvaardigen."

Onder ede
Hans Verbeek over het standpunt van beide regeringspartijen: "Die willen dat om de waarheid boven tafel te krijgen. Ze betwijfelen of dat kan gebeuren op de gebruikelijke manieren: via een debat en een hoorzitting. Het staat de Kamer natuurlijk altijd vrij om te kijken of zo'n vergaand middel van een parlementair onderzoek of  parlementaire enquête nodig is. Maar het voordeel bij zo'n enquête is dat betrokkenen onder ede verhoord kunnen worden."

Carola Schouten van de ChristenUnie is gevoelig voor dat laatste argument: "Het is een heel zwaar middel, maar het geeft ons de mogelijkheid om personen onder ede te verhoren. En de mogelijkheid om mensen te vragen zich te verantwoorden. Dat hoeft bij alle andere opties niet."

De CU vindt het middel daarom op z'n plaats, gaat Schouten verder. "We vinden het belangrijk dat alle hoofdrolspelers, bijvoorbeeld de betrokken bestuurders van destijds, gehoord worden."

Onderste steen boven
Het CDA sluit een parlementaire enquête of parlementair onderzoek naar de ontwikkelingen rond SNS Reaal niet uit, maar neigt op dit moment het meest naar een onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld door de Algemene Rekenkamer. Tweede Kamerlid Eddy van Hijum wil de knoop pas doorhakken na een debat met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, dat later deze week plaatsvindt.

Volgens Van Hijum moet 'de onderste steen boven komen' over de gang van zaken bij de bank, die vrijdag voor 3,7 miljard euro werd genationaliseerd. Maar hij vraagt zich wel af of dat via een parlementair onderzoek of enquête moet, zoals SP en ChristenUnie hebben geopperd. "Zoiets klinkt stoer, maar is het ook nodig om de informatie boven tafel te krijgen die je wilt?'' De CDA'er wijst erop dat een parlementaire enquête erg tijdrovend is.

PVV steunt enquête
De PVV steunt het plan van de SP en ChristenUnie om een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête te houden naar de ontwikkelingen bij SNS Reaal, de bank die vrijdag voor 3,7 miljard euro werd genationaliseerd. De voorkeur van de PVV gaat uit naar een enquête, waarbij de getuigen onder ede worden gehoord. Maar als een Kamermeerderheid een parlementair onderzoek wil, legt de fractie zich daarbij neer.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen