Politiek17 apr '13 19:07Aangepast op 17 apr '13 19:28

Flirtend en hengelend ploeteren over de polderweg

Auteur: Thijs Baas

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën hengelt nadrukkelijk naar de steun van het CDA bij het samenstellen van een aanvullend bezuinigingenpakket. 'Genieten' en 'een feest van de democratie, zegt publicist Arend Jan Boekestijn.

"Moet je voorstellen wat hier gebeurt. Het CDA was een buitenspeler. Het kabinet zat helemaal vast. Nu zijn ze via de polderweg gegaan, waardoor Buma een probleem heeft", zegt Boekestijn. "Die kan natuurlijk niet gaan zeggen: 'ik ga niet meer meewerken', want hij moet zich ook als verantwoordelijk staatsman gedragen en bovendien zit de polder er nu achter. Eigenlijk is het een feest van de democratie."

Verbijsterd
De fractieleiders Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) zijn dan ook 'verbijsterd' dat Rutte hun motie ontraadde om nog voor de zomer met de oppositie te praten over het aanvullend bezuinigingspakket voor volgend jaar. Slob spreekt van "het weigeren van een uitgestoken hand''. Volgens Pechtold zijn kabinet en oppositie nu in een "soort niemandsland beland''.

De twee partijen voelen er nu niets voor om nog met het kabinet te praten over de maatregelen die volgend jaar mogelijk nodig zijn. Het kabinet is afhankelijk van de oppositie voor steun in de Eerste Kamer. Volgens Slob is het kabinet met het afwijzen van de motie, die ook werd ondersteund door CDA en SGP, nu 'in het slechtst denkbare scenario beland'. Pechtold trekt nog geen definitieve conclusies. "Ik ga dit eerst op me laten inwerken.''

De komende maanden moet alles wat in 't akkoord is afgesproken worden omgezet in wetsvoorstellen. En die moeten dan weer door de Tweede én de Eerste Kamer worden geloodst. In het debat over het sociaal akkoord probeerde Rutte vandaag de indruk weg te nemen dat zijn kabinet alle problemen voor zich uitschuift.

Hoofdlijnen
Het debat had in feite twee gezichten: er is tevredenheid over de hoofdlijnen van het sociaal akkoord. Aan de andere kant is er stevige kritiek op het feit dat het bezuinigingspakket voor 2014 dat nog boven de markt hangt. Maar binnen het kabinet heerst vooral trots, vooral over het feit dat het gelukt is om in tegenstelling tot veel kabinetten hiervóór een akkoord te bereiken met werkgevers en werknemers.

Premier Rutte is daar duidelijk in. "Er zit nu een kabinet dat zich onderling verbonden heeft om al deze zaken wel aan te pakken en dat zich ook realiseert dat het alleen kan met breed maatschappelijk draagvlak. Wat mij betreft gaan we zo door tot 2017; bij grote maatschappelijke onderwerpen die de coalitie aanpakt zoeken naar breed draagvlak in Kamer én samenleving. Dat is geen zwakte, dat is kracht."

Draagvlak
Ook minister Henk Kamp van Economische Zaken zegt in twintig jaar Den Haag nog nooit zó'n breed draagvlak heeft meegemaakt, zegt verslaggever Hans Verbeek: het pensioenakkoord, het woonakkoord, het sociaalakkoord, het techniekpact, een akkoord over de langdurige zorg en een energieakkoord. "Zo wil het kabinet regeren tot 2017: allemaal pacten en afspraken en akkoorden met Eerste en Tweede Kamer en met betrokken organisaties."

En dan lijkt er ook nog een zomerakkoord in de maak, dat gaat over het bezuinigingspakket van 2014. "Daar kan nog wat aan veranderen de komende maanden, maar wel op basis van de voorspellingen waar het CPB in augustus mee komt. Ook over dat pakket gaat het kabinet weer de dialoog over aan. En minister Dijsselbloem hengelde nadrukkelijk naar de steun van het CDA."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen