Politiek24 jan '13 07:07

Sectoren klagen: wildgroei aan inspectiediensten

Auteur: Anne-Greet Haars

Na misstanden in de ziekenhuissector, de chemische sector en de financiële sector is de druk op inspectiediensten toegenomen. Veel sectoren klagen over te pas en te onpas willen kijken of er wel volgens de regels gewerkt wordt.

Wie fouten wil voorkomen moet goed toezicht houden, is de overtuiging. Maar steeds luider klinkt echter de klacht vanuit instanties en bedrijven die de inspecties ondergaan: de controles zijn vaak overbodig, te uitgebreid en dubbelop. BNR's Elfanie toe Laer inventariseerde de problemen.

Stijgt hard
Natuurlijk, veiligheid, goede zorg en hygiëne zijn van essentieel belang voor het ziekenhuis. Maar, signaleert bestuursvoorzitter Marcel Levi van het Amsterdams Medisch Centrum: het aantal inspecties dat het controleert, stijgt nu wel heel erg hard. “Bijvoorbeeld de inspectie voor de volksgezondheid mag zo vaak komen als ze willen, maar het hele gebeuren er omheen nemen hand over hand toe. En dan moet je echt denken aan inspectie voor veiligheid en transport, inspectie over arbeidsomstandigheden, geneesmiddeleninspectie: het gaat eindeloos door.”

Kost tijd
Dat kost tijd, en vergt veel van het ziekenhuispersoneel. “Het is niet alleen de inspectie, die duurt twee à drie uur. Maar het vergt ook veel voorbereiding, want je moet vaak van tevoren veel papieren invullen. En soms ook achteraf nog allemaal aanvullende vragenlijsten adresseren.”

Chemische industrie
Ook de chemische industrie merkt dat het aantal inspecties waaraan de sector wordt ondernomen toeneemt, zegt Jos Dingemans. Hij is Speerpuntmanager Veiligheid, Gezondheid en Milieu van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. “De arbeidsinspectie of de ISCW kan apart langskomen voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, de brandweer komt voor de brandweeraspecten. Dan heb je het milieutoezicht dat komt voor milieuvergunningen. En die komen allemaal naar eigen believen langs.”

Ingewikkelde procedures
Een andere sector waarin toezicht en bezoekjes van de inspectiediensten aan de orde van de dag zijn, is de financiële sector. Hier speelt echter een ander probleem, signaleert directeur Anton van den Bol van Hypotheekvisie. De procedures zijn zó ingewikkeld dat controle daarop ondoenlijk is. “De wet en regelgeving er wel in voorziet dat het goed aan u uitgelegd wordt, want dat is de eis. Maar of het daadwerkelijk gebeurt, is de vraag. U kunt het als klant in ieder geval niet beoordelen. “

Wij moeten vertrouwen op de deskundigheid van de financieel adviseurs en hebben als leken te weinig verstand van zaken om te checken of het advies ook echt volgens alle strenge regels en de juiste procedures is gegeven. Wat is het devies volgens Van den Bol? “Iedere fabrikant – bank of verzekeraar – zou eigenlijk moeten beoordelen of er wel een Wft (Wet Financieel Toezicht, red.) conform advies wordt afgegeven. En kan deze klant deze risico’s accepteren die hierin zitten en wil ik die risico’s als bank accepteren?”

Verantwoordelijkheid
Oftewel: leg de verantwoordelijkheid neer dáár waar het risico gedragen wordt. Binnen de ziekenhuissector pleit Levi vooral voor meer vertrouwen als het gaat om het verbeteren van toezicht op de ziekenhuissector. “Je zou zelfs kunnen zeggen: als we jullie twee keer geïnspecteerd hebben de afgelopen periode, en het was twee keer goed, dan komen we even een tijdje niet meer. Maar dat is niet zo, ze komen telkens maar weer terug en ook nog vaker dan daarvoor.”

Ook Dingemans zegt dat vertrouwen in de chemische sector belangrijk is. Bovendien pleit hij voor meer samenwerking tussen de verschillende inspecties. “Nu is het ieder met een eigen agenda, vooral gericht op controle van de naleving van regels. Wij hebben toch eigenlijk de hoop en ambitie dan het niet zozeer gaat om de naleving van regels, maar om het verbeteren van de veiligheid.”

 

Gerelateerde artikelen