Politiek5 nov '13 16:20

Kamer tegen landelijke kleutertoets

Auteur: BNR Webredactie

Er komt geen landelijke kleutertoets. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de toets en vindt dat scholen zelf moeten bepalen hoe ze de ontwikkeling van hun kleuters volgen.

Een motie van CDA, SGP, SP, ChristenUnie en GroenLinks kreeg dinsdag een meerderheid in de Kamer doordat ook D66 en de PvdA ervoor stemden. De partijen vinden dat kleuters vanwege hun "grillige ontwikkeling'' moeilijk betrouwbaar zijn te toetsen en dat observeren beter werkt. De inspectie heeft als uitgangspunt dat scholen pas aan de eisen voldoen als ze de landelijk genormeerde kleutertoets houden.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft al toegegeven dat de toets niet verplicht is omdat er geen wettelijke basis voor is in de onderwijswetgeving. Dekker is op zich voorstander van de toets, maar zei vorige week in de Kamer al dat hij zou gaan bekijken of die nu echt wel nodig is.

Gerelateerde artikelen