Politiek25 sep '13 14:07Aangepast op 26 sep '13 01:11

'Snel beginnen met bouwen teer bootje'

Auteur: BNR Webredactie

ChristenUnie-leider Arie Slob vindt het een misser van Diederik Samsom dat hij 'in zijn eigen begrotinfsgeliuid blijft hangen'. "Dan heb je het niet begrepen. We zijn er nog niet, maar dit was wel een hele slechte start."

Hieronder een weergave van de algemene politieke beschouwingen in de loop van de dag:

18:15 | Arie Slob tegen politiek verslaggever Hans Verbeek: "Ik snap wel dat ze niet gelijk even in hun eigen termijn alle plannen gaan ombouwen. Ik heb gelijk al gezegd dat het belangrijk is dat er een open houding is en dat ze dat ook in woorden tot uitdrukking brengen. Dat ze laten merken op welke punten er ook echt bewogen moet worden. Het begint met die houding, en als je dan in je eigen begrotingsgeluid blijft hangen, dan heb je dat dus niet begrepen en dat is denk ik een misser van Samsom."

18:05 | Ergernis en verbazing overheersen bij de Algemene politieke beschouwingen, constateert politiek verslaggever Hans Verbeek. Met name bij ChristenUnie-voorman Arie Slob. "Als het gaat om voor ons wezenlijke punten, zoals een lagere lastendruk voor gezinnen en het omlaag brengen van de werkloosheid, bewoog de heer Samsom totáál niet. Hij wilde over alles praten, maar gaf eigenlijk geen antwoord en legde het uiteindelijk terug bij de kamer. Ja, zo komen we er niet!"

17:50 | Pechtold: "Ik draai de vraag om: welke van onze voorstellen steunt het kabinet. Onze voorstellen bieden perspectief. Ze bieden duidelijkheid. Het kabinet redeneert dat uitstel leidt tot herstel van vertrouwen. En dan pas hervormen. Maar als dat zo is zou het vertrouwen nu torenhoog moeten zijn."

Pechtold: "Ik had me goed voorbereid op de strandgesprekken met Samsom. Ik had me goed ingesmeerd om niet rood te worden. Het heeft weinig opgeleverd. Maar goed, zand erover."

17:40 | D66-leider Alexander Pechtold denkt graag mee over de hervormingen, maar tekent niet zomaar bij het kruisje. Praten kan altijd, maar dan moet het wel ergens toe leiden. "Ik had me goed voorbereid op de strandgesprekken met Samsom. Ik had me goed ingesmeerd om niet rood te worden. Het heeft weinig opgeleverd. Maar goed, zand erover."

17:32 | Buma heeft een keer of vijf gezegd hoezeer hij tegen nivellering is, 'want het gaat ten koste van banen', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik. "Op dit moment heeft de overheid te weinig geld, waardoor het veel uitgaven niet kan doen. De sterkste schouders de zwaarste lasten? Ja. Dat betekent dat we alles op alles zetten om iedereen die kán werken ook te laten werken."

17:10 | Lastenverlichting is wat Buma betreft een voorwaarde voor het aanjagen van de economie. Nederland kan uit de crisis komen als banen en structureel herstel voorop worden gezet. "Wat betekent nivelleren en belastingverhogen in de praktijk? Dat betekent dat je al gauw 45 van je 100 verdiende euro's afdraagt aan de staat." Zelfs in Cuba is het hoogste belastingtarief 50 procent, zegt Buma. "Het kabinet kan nog wat leren van Raoul en Fidel Castro."

17:04 | Met de PvdA en de VVD krijgt de op zich veelbelovende participatiemaatschappij het slechtste van twee werelden. Dat zegt CDA-leider Sybrand van Haersma Buma. "De overheid kan alleen de omstandigheden scheppen waaronder de economie weer tot leven komt. "

16:44 | Samsom weet niet meer wie de PvdA-kiezer is, zegt Geert Wilders. "De PvdA-kiezer wil geen 700 miljoen naar ontwikkelingssamenwerking en de PvdA-kiezer wil niet dat de grenzen worden opengezet voor Roemenen en Bulgaren. De PvdA, meneer Samsom, tien zetels is nog veel, vijf zetels is waar u op uit gaat komen. Job Cohen blijkt opeens de Johan Cruijff van de PvdA-fractie te zijn."

16:16 | CU-fractievoorzitter Arie Slob wil van Samsom horen dat hij een werkgelegenheidsplan in Drenthe steunt. Daar moet een kazerne sluiten en Samsom is bereid tot een inspanningsverplichting.  "Maar als u mij vraagt een kazerne open te houden, wil ik daar ook een financiële dekking voor zien."

16:05 | PvdA-leider Diederik Samsom voelt er niets voor de ingrepen in WW en ontslagrecht eerder door te voeren dan het kabinet van plan is, evenmin als in het terugdraaien van belastingverhogingen. Volgens Samsom is het in tijden van hoge werkloosheid onwenselijk om de duur van de WW al te verkorten. Het verlichten van de lastendruk voor de midden- en hogere inkomens, zoals CDA en D66 willen, treft volgens de PvdA-leider de lagere inkomens of het brengt het bezuinigingsbedrag van 6 miljard euro in gevaar.

15:50 | Slijmen heeft geen zin, waarschuwt Wilders de ander oppositiepartijen: met Samsom valt volgens hem toch niet te praten. Samsom zegt dat de deur altijd op een kier staat.

15:30 | Buma verwijt Samsom dat het kabinet te veel nivelleert. Hij zegt dat hij zich irriteert en loopt boos weg van de interruptiemicrofoon nadat hij uitroept: "u zoekt het maar uit!"

15:25 | Zorginstellingen hebben zorgeisen ingeleverd om banen te scheppen, benadrukt Samsom tegenover Pechtold. Die wil onderhandelingsruimte over de 6 miljard euro extra bezuinigingen. "Zet de deur nou eens open, zodat we eruit te komen. Ik ga niet op u stemmen. U gaat niet op mij stemmen. Dus het herhalen van standpunten heeft geen zin!"

15:15 | Diederik Samsom roept op tot een constructieve gedachtewisseling. Ook haalt hij een citaat aan van zijn voorganger Willem Drees, uit de tijd van de oprichting van de PvdA.

15:04 | "We moeten misschien wel meer investeren in onderwijs dan we tot nu toe hebben gedaan. Dat punt moet ik u meegeven", zegt Roemer tegen FD66-voorman Pechtold. "Geld weghalen bij verspilling en managementlagen waar het niet thuishoort. Daar hebben wij op ingezet. De meeste bureaucratie zit hem in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Ik had gehoopt op meer steun daarop, want ook u vindt volgens mij dat daar veel overtollig geld besteed wordt."

14:55 | De participatiesamenleving waar het kabinet mee op de proppen kwam is in feite een eufemisme voor 'zoek het zelf maar uit'. Dat zegt SP-fractievoorzitter Emile Roemer aan het begin van zijn termijn van de algemene politieke beschouwingen.

14:45 | SP-leider Emile Roemer opent zijn betoog met een aanval op de participatiemaatschappij uit de troonrede. "Bedoelt de premier met zijn beroep om meer te participeren dat dat dús nu niet gebeurt? Namen en rugnummers wil ik. Bedoelt de premier mensen met een ziekte of een beperking? Zij voelen zich in de hoek gezet door Rutte. Bedoelt hij ouderen? Of bedoelt hij jongeren, die te kampen hebben met een grote jeugdwerkloosheid?"

Roemer: "Armoede is geen tegenslag maar een aanslag. Een aanslag op de toekomst van jonge mensen. Om onze kinderen niet af te schrijven moeten er nu maatregelen worden genomen om de armoede echt te bestrijden. Zorg dat het geld daar terecht komt waar het nodig is en zorg vooral voor betere koopkracht." 

Lastenverlichting
VVD-leider Halbe Zijlstra staat open voor de lastenverlichtingen waarmee CDA en D66 de economie willen stimuleren. Hij zei dat bij de aftrap van de inhoudelijke politieke beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota. "Er is absoluut ruimte om te spreken over elk idee dat waarin we aan extra lastenverlichting kunnen doen. En ik zie een heleboel aanknopingspunten waarvan ik zeg: volgens mij moeten we een heel eind kunnen komen. Als partijen een beweging willen maken naar minder lasten heb ik daar geen problemen mee."

Het inhoudelijke deel begint, na een knallend begin, met de inbreng van Zijlstra. Hij bijt het spits af met een betoog waarin hij vooral inzoomt op de rol van de overheid. "De VVD wil een pakket dat recht doet aan alle partijen die daarbij betrokken zijn. De heer Samsom zal daar ook aan mee moeten doen. We zijn samen in dit bootje gestapt en dat tere bouwwerk, wat mij betreft gaan we dat snel bouwen". 

Knop moet om
Zijlstra hamert verder op het belang van hervormingen van de rijksoverheid. "De knop moet om, ook bij de mensen in het land. Nederland is geen eiland, we moeten roeien met de riemen die we hebben. We moeten hervormen, bezuinigen en waar het kan investeren. De aanpassingen in de verzorgingsstaat gaan pijn doen. Er komt wel heel veel op de mensen af, en juist daarom is het belangrijk dat het kabinet snel met wetten en voorstellen komt."

Langzaam maar zeker werpt het beleid zijn vruchten af, vindt de VVD-leider. "Ik zie licht aan het eind van de tunnel. Het licht van het herstel waar Nederland naar verlangt. DNB wijst op een omslag van de conjunctuur. De crisis heeft het beste in ons naar boven gehaald. We stomen ons klaar voor de toekomst en dit is het moment om koers te houden en niet overstag te gaan."

Pechtold
Pechtold spreekt Zijlstra aan op de hogere belastingen voor hogere inkomens, die naar boven kwam uit de begroting. " Ik vind het ondoorzichtig en slecht dat het zo zwaar belast wordt als je extra werkt. Als je het systeem dat nu geïntroduceerd wordt extra belonen zo zwaar afstraft, span je het paard achter de wagen. Ik vraag u: zit er ruimte om deze koerswijziging te stoppen. Te zorgen dat extra werken beloond wordt?"

Op verzoek van D66-leider Alexander Pechtold is de VVD bereid om te kijken of de bezuiniging op de inlichtingendienst AIVD voor volgend jaar kan worden gehalveerd.Volgens Pechtold toont de gijzeling in Kenia nog maar weer eens aan dat er niet gemarchandeerd mag worden met de veiligheid. Op de begroting van de AIVD wordt in 2014 in totaal 24 miljoen euro bespaard. Pechtold wil kijken of de rekenmeesters van beide partijen hier 12 miljoen van af kunnen halen.

De D66-fractievoorzitter wil dat de lastenverzwaringen voor de zzp'er worden verminderd. Hij noemt het "kille bezuinigingen". Zijlstra antwoordt daarop dat de "schijnconstructies" waar zzp'ers gebruik van hebben kunnen maken, moeten worden aangepakt. Dat moet 300 miljoen euro opleveren. 

Henk Krol
Tot afschuw van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra steunt niet alleen de PVV, maar ook SP en Partij voor de Dieren de motie van wantrouwen van de PVV. 50 Plus-voorman Henk Krol sluit zich nog niet aan bij de motie van wantrouwen, maar zijn partij wacht met spanning de inbreng van het kabinet af. "De motie spreekt van totaal geen draagvlak meer onder de bevolking voor het kabinetsbeleid. Dat vinden wij te sterk. 'Nauwelijks draagvlak' is al erg genoeg."

"Eigen verantwoordelijkheid nemen is iets anders dan door het hoepeltje van eurocommissaris Rehn springen", zegt SP-leider Emile Roemer tegen Zijlstra. "Verantwoordelijkheid nemen is ervoor zorgen dat jongeren niet tien jaar hoeven te wachten op een betaalbare huurwoningen. De VVD maakt alle voorzieningen kapot."

Buma
CDA-leider Sybrand van Haersma Buma vindt de benadering van Zijlstra tot nu toe behoorlijk eenzijdig. "Zijlstra heeft in zijn eigen inbreng alleen maar gesproken over de staatsschuld. Maar ik hoor u één ding niet noemen: de dramatische stijging van de werkloosheid, ook komend jaar."

 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen