Politiek19 nov '13 16:59Aangepast op 19 nov '13 17:37

VVD en PvdA: tbs-klinieken openstellen voor Belgische criminelen

Auteur: Eva Oude Elferink

De VVD en de PvdA willen dat Belgische criminelen met psychiatrische problemen behandeld kunnen worden in Nederlandse tbs-klinieken. Mogelijk kan zelfs de voorgenomen sluiting van twee tbs-klinieken worden teruggedraaid als Belgische tbs'ers in ons land een plek vinden, zegt PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch op BNR.

De regeringspartijen hebben staatssecretaris Fred Teeven van Justitie gevraagd die mogelijkheid te onderzoeken. Staatssecretaris Teeven is vooralsnog van plan om een aantal klinieken te sluiten, omdat er sprake is van overcapaciteit. "Wij hebben plekken, de kennis en de expertise", meent Marcouch. "Wat ons betreft kunnen we daarin voorzien. Natuurlijk is het goed voor de werkgelegenheid, en het betekent zeker dat je opnieuw moet kijken naar de sluiting van de twee tbs-klinieken."

"Ik heb al eerder in het debat over de hervormingen rond het gevangeniswezen aangedrongen op contact met Duitse en Belgische buren om te kijken of we onze expertise niet kunnen delen. Het belangrijkste is dat de Belgen in contact treden met Teeven. Volgens mij kunnen er een paar honderd tbs'ers terecht, mogelijk zelfs 500. We moeten eerst kijken wat de mogelijkheden zijn voor verlofregelingen, maar in principe is een verlofregeling gewoon onderdeel van de resocialisatie."

"Laten we er in ieder geval voor zorgen dat het contact wordt gelegd. Dus ik zou zeggen: kom maar op, en natuurlijk is het ook positief voor de werkgelegenheid."

Verdrag met Belgen
Met oog van de reorganisatie van het tbs-stelsel hebben de regeringspartijen Teeven gevraagd alle mogelijke alternatieven te onderzoeken. "Daar hoort dit ook bij", zegt VVD-Kamerlid Ard van der Steur. "Als het mogelijk is om op basis van een verdrag met de Belgen hierover afspraken te maken, dan zijn wij daar een groot voorstander van."

Het openstellen van Nederlandse tbs-klinieken voor Belgische criminelen zou een oplossing zijn voor het tekort waar België mee kampt. Volgens Renaat Landuyt, parlementslid van de Belgische regeringspartij SP-A, zijn er in België momenteel duizend criminelen met psychiatrische problemen die geen behandeling kunnen krijgen en daarom in de gevangenis zitten. "Bij gebrek aan beter."

Als Nederlandse tbs-klinieken worden opengesteld, zou dat voor minstens vijfhonderd van hen uitkomst kunnen bieden, voorspelt Landuyt. Momenteel is er al sprake van een 'bijzondere geïnterneerde' die eventueel in Nederland kan worden behandeld. Landuyt: "De Belgische minister van Justitie moet tegen maandag aan de rechter in Brussel voorleggen op welke wijze dat eventueel zou kunnen gebeuren."

Inhaaloperatie
Het tekort in België is volgens Landuyt het gevolg van een gebrek aan investeringen in de 'omkadering van geïnterneerden'. "In algemene zin zijn we bezig met een inhaaloperatie in zake gevangenissen, waaronder ook gespecialiseerde instellingen voor geïnterneerden."

Dat de Belgen een inhaalslagproberen te maken, terwijl Nederland juist een stap terug wenst te doen, biedt volgens het Belgische parlementslid mogelijkheden. "In zake gevangenissen hebben we al een goed akkoord. Misschien zit daar meer in voor geïnterneerden."

Landuyt refereert naar de gevangenis in Tilburg waarin België momenteel capaciteit huurt voor vijfhonderd man. Dat de VVD en PvdA eenzelfde constructie voor TBS-klinieken bepleiten, juicht het parlementslid toe.

Kanttekeningen
Wel plaatst VVD-Kamerlid Van der Steur enkele kanttekeningen bij het voorstel. Zo lijkt het hem 'onacceptabel' dat Belgische tbs'ers op verlof zouden mogen in Nederland. "Dat moeten ze natuurlijk in België doen." Ook moet volgens Van der Steur 'goed worden gekeken' naar hoe wordt omgegaan met Franstalige tbs'ers die niet in het Nederlands kunnen worden behandeld.

"We hebben goede ervaringen met de Belgen, maar de veiligheid van de Nederlandse samenleving gaat natuurlijk voor", aldus Van der Steur.

Landuyt daarentegen pleit ervoor om in de toekomst niet te spreken van 'de Nederlandse veiligheid' of 'de Belgische veiligheid', maar eerder van de 'Europese veiligheid'. "Het voordeel van duidelijke overeenkomsten tussen twee landen binnen Europa, is dat het een stap vooruit is naar een groter en veilig Europa."

Het is goed als beide landen ook op dit vlak kunnen samenwerken, zegt het parlementslid. "We moeten niet al te nationalistische reflexen hebben als het gaat om het verbeteren van de veiligheid in het algemeen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen