Politiek3 dec '13 14:20Aangepast op 3 dec '13 14:49

Verbod op godslastering geschrapt

Auteur: ANP Nieuws

Het verbod op godslastering is opgeheven. De Senaat stemde met 49 stemmen voor en 21 stemmen tegen het schrappen van het verbod op godslastering.

Maar de Eerste Kamer had er wel moeite mee. De Senatoren zijn in de bres gesprongen voor mensen die zich gekwetst voelen als hun geloof beledigd wordt.

Ze roepen het kabinet op te onderzoeken of aanpassing van een ander artikel uit het Wetboek van Strafrecht, 137, "genoegzame bescherming'' kan bieden aan deze groep. Een motie daartoe is aanvaard.

Tot nog toe is 'smalende godslastering' volgens artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht verboden. SP en D66 hebben in de Tweede Kamer het initiatief genomen voor afschaffing van deze bepaling. De partijen vinden dat godslastering niet in het strafrecht thuishoort. Hun voorstel werd in de Tweede Kamer met ruime meerderheid aangenomen.

Gerelateerde artikelen