Politiek3 dec '13 18:22

Verbod op godslastering nog niet helemaal overboord

Auteur: Harmen Simon Teunis

Het verbod op godslastering is opgeheven. De Eerste Kamer heeft daar dinsdag mee ingestemd. Maar de Senaat vroeg de regering tegelijkertijd te onderzoeken of belediging van god onder een ander wetsartikel strafbaar kan worden.

Dat idee kwam van PvdA-senator Nico Schrijver. En wat hem betreft betekent het schrappen van het verbod op godslastering dan ook niet dat iedereen vloekend over straat kan. "We hebben drie heel specifieke bepalingen geschrapt die nog uit de jaren ’30 stammen en die heel specifiek op het beledigen van het christelijk geloof zien. Ze zijn 45 jaar niet toegepast. Dus je zou kunnen zeggen dat ze slapende artikelen zijn, zo niet dode letters."

Er is dus wel een grens aan heel grove beledigingen, zegt Schrijver. "Of dat nou van mensen met een bepaalde levensbeschouwing is dan wel mensen met een bepaalde godsdienst. Dat wordt nu eigenlijk ook verboden onder een ander wetsartikel, artikel 137. De Kamer heeft met meer dan tweederde meerderheid een motie van de PvdA aangenomen om nog eens goed naar dat artikel te kijken of het in de 21ste eeuw voldoende bescherming biedt aan mensen die zich heel erg gekrenkt voelen in ofwel hun levensovertuiging dan wel hun geloofsbeleving."

De senator vindt het van belang dat geloofsgroepen maar ook mensen die niet een bepaald geloof aanhangen, niet "heel erg in hun diepste gevoelens gekrenkt worden". "Dus we blijven tegen smaad maar niet heel specifiek smadelijke godslastering. Dat zijn toch wel artikelen die diep uit de vorige eeuw stammen."

Het kan volgens Schrijver zo zijn dat geschrapte artikelen 'een zekere restwaarde' hebben. "Daar waar het nuttige restwaarde is, vinden we dat het eigenlijk behouden moet blijven en willen we onderzoeken of het in voldoende mate in dat andere meer algemene artikel 137 zit, dan wel dat het mogelijkerwijze een beetje aangepast moet worden."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen