Politiek6 aug '13 13:28

Wat mogen burgemeester en wethouders eigenlijk allemaal declareren?

Auteur: Marjan van den Berg

Niet alleen burgemeester René Roep van Vlissingen ligt onder vuur. Gisteravond besloot de gemeenteraad om een commissie in te stellen die het declaratiegedrag van het hele college van Vlissingen moet gaan onderzoeken.

Over de rechtmatigheid van declaraties van (oud-)leden van het college was ophef ontstaan. Roep had onder meer hoge huisvestingskosten, een duur bed en huisraad in rekening gebracht. Roep zegt "naar eer en geweten" te hebben gehandeld en zal 4500 euro terugbetalen. Ook zei hij dat sommige declaratieregels op verschillende manieren uit te leggen zijn.

Naar aanleiding van de ophef had een accountantskantoor een zogeheten quickscan uitgevoerd, maar de fracties in de gemeenteraad vinden dat ze op basis daarvan het declaratiegedrag van de stadsbestuurders niet zorgvuldig genoeg kunnen beoordelen.

Bonnen
Coen van Dalen, fractievoorzitter van de ChristenUnie: "Dat zijn bonnen van etentjes, dingetjes die aangeschaft zijn en daarnaast is er ook de pensionkostenvergoeding voor wethouders en burgemeesters als ze vanuit een andere stad komen en hier in het bestuur komen. Daar hebben we wat dingen gezien waarvan we zeggen: dat moet onderzocht worden."

Volgens Van Dalen zijn veel ingescande bonnetjes bijvoorbeeld vaak niet goed leesbaar. "Alle papieren bonnen moeten boven tafel komen. We hebben gezegd tegen het college: die willen we dus van u ontvangen en u moet de onderbouwing en verantwoording van die uitgaves aangeven."

Regels
Ook zal aan de orde komen wat gedeclareerd mag worden en wat niet, want dat is soms volstrekt onduidelijk, vindt Van Dalen. "Wat wordt er verstaan onder herinrichtingskosten, wat de wet aangeeft? Wij kunnen nergens vinden of daar nou behang mee bedoeld wordt, of een bed of een koelkast." Van Dalen sluit dan ook niet uit dat het onderzoek zal uitwijzen dat de burgemeester dat bed eigenlijk wel van gemeenschapsgeld had mogen aanschaffen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen