Politiek25 sep '13 15:02

'Bureaus Jeugdzorg mogelijk failliet'

Auteur: BNR Webredactie

Als gevolg van de overheveling van taken naar de gemeenten kunnen Bureaus Jeugdzorg failliet gaan. Bestuursvoorzitter Lucy Scmhitz van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, schrijft dit vandaag in een open brief. "Het is een landelijk probleem dat alle bureaus zal treffen", zegt Schmitz tegen BNR.

Gemeenten nemen vanaf 2015 zo'n dertig procent van de taken van Bureaus Jeugdzorg op zich. "Dat houdt in dat dertig procent van het personeel dat bij ons werkt dan in principe geen werk meer heeft", aldus Schmitz.

Volgens de bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland resten er dan twee mogelijkheden: "Ofwel de gemeenten nemen onze mensen over zodat zij straks het werk bij de gemeenten kunnen uitvoeren, ofwel de overheid geeft een compensatie voor de frictiekosten, de wachtgeldkosten en andere kosten die gemoeid gaan met de decentralisatie van deze taken."

frictiekostenproblematiek
Het probleem volgens Schmitz is dat noch het Rijk, noch de provincies en gemeenten zich "eigenaar voelen van de frictiekostenproblematiek". Ook zouden de gemeenten geen belangstelling tonen om het straks boventallig jeugdzorgpersoneel over te nemen.

"Dat betekent dat Bureau Jeugdzorg, die zich in de nieuwe situatie wil ontwikkelen tot een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, met die enorme belasting aan frictiekosten komt te zitten."

Eigen vermogen
Hoeveel Bureaus Jeugdzorg dan failliet dreigen te gaan, durft Schmitz niet te zeggen. Dat hangt af van het eigen vermogen dat de bureaus over de jaren hebben opgebouwd, iets waartoe zij volgens de bestuursvoorzitter maar beperkt de mogelijkheid hadden.

"Je zou kunnen zeggen dat er best wat minder Bureaus Jeugdzorg kunnen zijn, als er ook minder vraag naar Jeugdzorg zou zijn. Maar dat is niet het geval", zegt Schmitz. Ze vreest dat in de nieuwe situatie de expertise niet langer zal aansluiten op de behoefte. 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen