Politiek3 jul '13 14:09

Europarlement voor beperken emissierechten

Auteur: ANP Nieuws

Het Europees Parlement is voor het beperken van emissierechten. Met een krappe meerderheid (344 voor en 311 tegen) werd het voorstel woensdag aangenomen om minder rechten op de markt te brengen.

Dit is nodig om de prijs voor de handel in uitstootrechten van broeikasgassen op te drijven.

Verzadigde markt
Maandag nog deed Nederland samen met 11 andere landen en tientallen bedrijven een oproep aan de Europarlementariërs om vooral in te stemmen met de plannen. De Europese markt voor emissierechten (ETS), waarmee bedrijven hun uitstoot van CO2-gassen kunnen afkopen, is verzadigd. Als er minder rechten op de markt worden gebracht, moet het systeem beter gaan werken.

'Succesvolle reanimatie'
"De balans in de CO2-markt kan zo weer herstellen'', licht Europarlementariër Gerben-Jan Gebrandy (D66) toe. "Hiermee is het belangrijkste Europese klimaatinstrument tijdelijk gered.'' PvdA-Europarlementariër Judith Merkies noemde het een "succesvolle reanimatie''. Haar collega van de ChristenUnie Peter van Dalen sprak van "een eerste stap naar een goed werkend emissiehandelsysteem, nodig voor een duurzame en concurrerende economie".

VVD-Europarlementariër Toine Manders is teleurgesteld met de instemming. "Het kunstmatig manipuleren van de CO2-prijs was en is geen goed idee. Je kunt niet tijdens het spel, de spelregels ineens gaan veranderen voor het bedrijfsleven.''

In april weggestemd
In april stemde het EP het voorstel nog weg. Het werd in de tussentijd afgezwakt en kon woensdag op instemming rekenen. Zo staat in de nieuwe tekst dat de Europese Commissie in exceptionele omstandigheden eenmaal de veiling van emissierechten mag aanpassen. Brussel mag maximaal 900 miljoen ton CO2-rechten uit de markt halen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen