Politiek8 jul '16 18:23

Klijnsma: wél pensioenverplichting voor kleine zzp'ers

Auteur: Judith Laanen

Staatssecretaris Klijnsma houdt in haar pensioenvisie, bedoeld als input voor de volgende kabinetsformatie, vast aan de collectieve pensioenfondsen. Maar ze vindt wel dat kleine zzp'ers deels verplicht moeten worden pensioen op te bouwen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). Foto: Bas van Setten (BNR)
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). Foto: Bas van Setten (BNR)

Als het aan het kabinet ligt gaat het pensioenstelsel niet extreem revolutionair op de schop. In een 'visiestuk' kiest Klijnsma voor behoud van het bekende: collectieve pensioenfondsen met beperkte mogelijkheiden voor het nemen van meer beleggingsrisico's.

Maar de staatsecretaris denkt wel na over het deels verplicht stellen van het opbouwen van pensioen voor kleine zelfstandigen. 'In deze nota zeggen we: kijk nauwgezet naar wat precies onder een zzp'er verstaan wordt. De ene ondernemer is prima in staat voor zichzelf te zorgen, maar de ander is zzp'er tegen wil en dank, en dan is het goed om te doordenken wat het zou betekenen als je de verplichtstelling wél invoert.'

In de nota (PDF) schrijft Klijnsma over varianten op die verplichtstelling, 'waardoor er mogelijkheden zijn om specifieke keuzes te maken, zoals een opt-out of het beperken van de hoogte van de verplichtstelling.'

Klijnsma vindt dat collectief pensioen opbouwen nog altijd 'betere pensioenopbouw' oplevert: 'Mensen kunnen dan meer rendement maken op hun geld.' Die collectiviteit blijft ook gelden voor de mate van risico die mensen kiezen bij hun pensioenopbouw. 'Het is fijn als je die risico's met z'n allen onder ogen kan zien.' Dat vindt Klijnsma een 'gezonde vorm van voorzichtigheid'.

Het volgende kabinet moet aan de slag met de hervorming van het pensioenstelsel.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen