Politiek19 aug '16 13:10Aangepast op 19 aug '16 13:28

'Deze wet is onuitvoerbaar'

Auteur: Wesley Schouwenaars

Veel gemeenten nemen geen maatregelen tegen mensen in de bijstand die de Nederlandse taal slecht beheersen. Sinds dit jaar is er een wet die dat verplicht, maar veel gemeenten blijken deze niet te handhaven.

Foto ANP
Foto ANP

Uit onderzoek van de NOS onder 170 gemeenten blijkt dat gemeenten de wet moeilijk uitvoerbaar vinden, én een belasting op de 'toch al zo complexe taak om mensen aan het werk te krijgen'. Tweede Kamerlid Fatma Koşer Kaya van D66 voorzag de problemen al: 'We zijn heel kritisch geweest op deze wet, omdat die erg duur en onuitvoerbaar zou zijn. Dat blijkt nu ook uit dit onderzoek. We hebben toen al aangegeven dat het onrealistisch zou zijn.'

De wetgever eist van een bijstandsgerechtigde dat die over basiskennis van de Nederlandse taal beschikt. Dat komt er kortweg op neer dat iemand in staat moet zijn om korte, eenvoudige teksten te kunnen lezen en schrijven. 'Het is belangrijk dat mensen de Nederlandse taal spreken om mee te kunnen doen om een baan te vinden', legt Koşer Kaya uit.

Het Kamerlid zegt dat er gekeken moet worden waarom gemeenten de wet zo slecht handhaven: 'We hebben veel bevoegdheden aan gemeenten gegeven. Terecht ook, omdat zij dicht bij de mensen staan. Dat betekent dus ook dat gekeken moet worden of zo’n wet goed wordt uitgevoerd en wat er precies achter zit als het niet goed gaat'.

Als het aan Koser Kaya ligt moet veel beter worden gekeken naar de behoefte van iemand met taalproblemen. 'Nu is dit direct gekoppeld aan de bijstand waar heel veel verschillende mensen zijn met verschillende mogelijkheden en capaciteiten. Je kunt daar niet één op één een wet op zetten, zonder aan te geven hoe je dat dan zou moeten doen, hoe duur dat zou zijn en dat ook uitvoerbaar is', zegt Koşer Kaya.

Gerelateerde artikelen