Politiek5 sep '16 12:05

'Kabinet neemt beperken CO2-uitstoot niet serieus'

Auteur: Wesley Schouwenaars

Het kabinet neemt het inperken van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen niet serieus. Dat zegt directeur Marjan Minnesma van Urgenda. Volgens het CBS heeft Nederland vorig jaar vijf procent meer schadelijke broeikasgassen uitgestoten dan het jaar ervoor.

Foto Phil Nijhuis/HH
Foto Phil Nijhuis/HH

Minnesma zegt dat we totaal de verkeerde kant op bewegen. In een rechtszaak tussen Urgenda en de Nederlandse overheid besloot de rechter eind juni dat Nederland de uitstoot van schadelijke broeikasgassen in 2020 met 25 procent moet reduceren ten opzichte van 1990.

'Het kabinet laat gewoon zien dat ze het niet serieus nemen.' Minnesma doelt daarmee onder andere op de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur en de voorgenomen wijzigingen van de autobelastingen. 'Ze doen allerlei dingen die eigenlijk het omgekeerde laten zien van wat er nodig is.'

Kolencentrales
Twee jaar geleden zijn in Nederland nog twee nieuwe kolencentrales bijgebouwd. Volgens Harm van de Weteringen van de Nederlandse Emissieautoriteit is het effect van die kolencentrales goed zichtbaar. 'Alleen al het principe van het verstoken van steenkool maakt dat het veel meer uitstoot van CO2 met zich mee brengt dan het verstoken van bijvoorbeeld gas of het inzetten van duurzame bronnen.'

Reductie
Woordvoerder Cor Pierik van het CBS zegt dat we op basis van De Nationale Energieverkenning in 2020 gaan uitkomen op een reductie van 18 tot 19 procent. In dat rapport wordt jaarlijks de energiehuishouding van ons land in kaart gebracht. 'Half oktober is het zo dat we weer met een nieuw rapport komen. Dan komen het Energieonderzoek Centrum Nederland en het Planbureau voor de Leefomgeving samen met het CBS tot een nieuw cijfer. Dat cijfer is vooral interessant om te kijken in hoeverre we die reductie gaan halen.'

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat het sluiten van twee kolencentrales de enige oplossing is om in 2020 op 25 procent minder uitstoot van broeikasgassen te komen. Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaf gisteren aan dat niet te willen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen