Politiek8 nov '16 13:40Aangepast op 8 nov '16 15:04

Ook rol Opstelten in 'COR-gate' nader bekeken

Auteur: Thijs Baas

In het aanvullend onderzoek naar de rol van voormalig korpschef Gerard Bouman bij de bestedingen van het COR zal ook de rol van voormalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten aan bod komen.

Foto: ANP
Foto: ANP

De huidige minister, Ard van der Steur, heeft dat laten weten in een Kamerbrief, waarin hij een toelichting geeft op de onderzoeksvraag naar de exorbitante bestedingen van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie (COR). Destijds was Bouman korpschef en Opstelten minister. Van der Steur reageert met de brief op het verzoek van de commissie van Veiligheid en Justitie van 3 november om de Kamer vóór 15 november 2016 te informeren over dit onderzoek.

Volledige Ondernemingsraad

Bronnen in Den Haag bevestigden vanochtend dat ex-korpschef Gerard Bouman voorlopig zijn functie als adviseur bij de Nationale Politie neerlegt in verband met de recente commotie over geldsmijterij door de COR. Bouman zal lopende het onderzoek naar zijn mogelijke rol bij de geldverkwisting door de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie geen werkzaamheden meer verrichten. Zijn salaris van 185.000 euro per jaar blijft hij wel nog ontvangen.  Eerder stapte ook al de volledige Centrale Ondernemingsraad op.

Handelen van voormalig korpschef

Al met al voldoende reden voor een nader extern onderzoek, meldt Van der Steur in zijn brief. 'In het oriënterend onderzoek van de politie naar de doelmatigheid en de verantwoording van de bestedingen van de COR wordt een aantal constateringen gedaan over de handelwijze van de voormalig korpschef. Bestudering van dit door de politie uitgevoerde onderzoek, in combinatie met andere informatie die door de huidige korpschef onder mijn aandacht is gebracht, brengen mij ertoe nader extern onderzoek te laten doen naar het handelen van de voormalig korpschef.'

Opstelten laat in een reactie aan BNR weten dat hij geen problemen heeft met een onderzoek naar zijn rol in de kwestie.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen