Politiek24 nov '16 06:48Aangepast op 24 nov '16 10:15

Slechts één op de drie boeren steunt fosfaatakkoord

Auteur: Bastiaan Kleinjan

Maar 30 procent van de boeren steunt het fosfaatakkoord tussen de melkveesector en staatssecretaris Martijn van Dam. Blijkt uit een enquête van Mileudefensie onder 1600 boeren.

Foto: ANP.
Foto: ANP.

In het akkoord staat dat het aantal koeien in Nederland met zo’n 160.000 moet afnemen. De afname van het aantal koeien in Nederland moet zorgen voor een reductie van in ieder geval 8,2 miljoen kilo fosfaat. Dat is genoeg om de uitstoot van fosfaat in 2017 weer onder het Europees plafond van 172,9 miljoen kilo te brengen. De Nederlandse boeren gaan op dit moment over dat plafond heen.

Reactie LTO

'We zitten met een groot dilemma, wij moeten nu ingrijpen in onze eigen sector. Maar als we het niet doen dan grijpt Europa in', zegt Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij. De pijn bij Milieudefensie ligt bij het feit dat alle boeren mee moeten doen met het mestakkoord, terwijl veel biologische en grondgebonden boeren helemaal niet zijn gegroeid. Zij stellen dat de intensieve melkveeteelt wel is gegroeid maar dat de klappen nu over de hele sector worden verdeeld. Romijn ziet dat anders. 'Onderdeel van het akkoord is juist dat bedrijven die niks heb bijgedragen aan die groei, ook niet hoeven in te krimpen.'

Staatssecretaris Van Dam trekt 30 miljoen euro uit voor het plan, waarvan 25 miljoen euro voor de melkveehouderij. De zuivelsector verdubbelt dit bedrag, maar kan dus op weinig steun rekenen van de melkveehouders. De Tweede Kamer stemt volgende week over het akkoord.

Gerelateerde artikelen