Politiek8 feb '17 19:57

Steeds minder controle op aangifte grote ondernemingen

Auteur: Benjamin Harmsen

Bij bijna een kwart van de grote ondernemingen wordt de aangifte vrijwel niet meer geïnspecteerd. Betrokken inspecteurs vrezen dat daardoor steeds meer belasting niet wordt geïnd. Dat blijkt uit onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer.

Foto: HH
Foto: HH

De verminderde controle is een gevolg van horizontaal toezicht, meent Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie bij de Erasmus universiteit en partner bij Deloitte.

Bij horizontaal toezicht maken ondernemingen afspraken met de fiscus waarin staat dat zij zich netjes zullen gedragen, waarna de dienst verdere controle meestal achterwege laat. De ondernemingen moeten zich wel aan de afspraken van die overeenkomst houden en openheid van zaken geven. Daarnaast moeten ze van te voren met de fiscus overleggen of plannen met fiscale aspecten, bijvoorbeeld een herstructurering, in orde zijn.

In principe is het een overeenkomst op basis van vertrouwen. De gedachte erachter is dat het de Belastingdienst een hoop op controles bespaart, waardoor ze dat personeel kunnen inzetten op verticale controle; boekenonderzoek. Staatssecretaris Wiebes zegt dat hij niet minder, maar ánders is gaan controleren. Volgens Kavelaars is men wel degelijk minder gaan controleren.

Veel gedoe

Een oud-directeur Grote Ondernemingen bij de Belastingdienst zei in Trouw dat horizontaal toezicht naïef en onverantwoord is. Hij had daarnaast nog nooit een groot bedrijf gezien dat niet fraudeert. Kavelaars vindt dat het wel meevalt als het gaat om hele grote ondernemingen. 'Die gedragen zich toch altijd wel fiscaal netjes en willen ook geen andere risico's hebben. Het is voorstelbaar dat deze bedrijven nog optimaal gebruik proberen te maken van belastingregels. Er zit echter een verschil tussen fraude en het ontgaan van belastingen.'

'Ik zie wel dat het horizontaal toezicht bij het kleinbedrijf en bij een deel van het middenbedrijf niet goed aanslaat. Die voelen niet zoveel hiervoor, omdat het veel gedoe is om het tot stand te brengen. Ze hebben daarbij minder belang om van te voren van alles bij de Belastingdienst vast te leggen.'

Verbeterpunten

Volgens Kavelaars zou de controlecapaciteit van de Belastingdienst versterkt moeten worden: 'Men moet veel meer langsgaan en laten zien dat er gecontroleerd wordt. Dat zou om de 5 jaar moeten gebeuren, omdat er dan nog gecorrigeerd kan worden voor die periode. Maar het gemiddelde ligt nu op 15 tot 25 jaar. Dat is zorgelijk en kan de belastingmoraal heel erg aantasten.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen