Politiek21 feb '17 13:12Aangepast op 21 feb '17 15:57

Tweederde personeel is vertrouwen in Defensietop kwijt

Auteur: Thijs Baas

Liefst tweederde van het defensiepersoneel heeft geen vertrouwen meer in de defensietop. Een grote cultuuromslag is nodig om de zaak weer op de rails te krijgen, zegt voorzitter Anne-Marie Snels van de AFMP.

Foto: ANP
Foto: ANP

Het vertrouwen van militairen en burgerpersoneel in de legerleiding, de minister van Defensie en topambtenaren was nog nooit zo laag als nu, kwam vanochtend al naar buiten uit een enquête van de militaire vakbonden. Een kwestie van 'hele lange adem', zegt Snels, die meent dat er zeker 2 miljard euro nodig is om de huidige organisatie goed te organiseren. 'Dat regel je niet van vandaag op morgen, wat mij betreft wordt er een meerjarenbeleidsplan met een meerjarenbegroting voor Defensie.' Een aantal partijen vindt dat ook, maar de SP zegt juist dat er wel een miljard van de begroting af kan.

Huidige tekorten

Dan pas kan er weer daadwerkelijk gebouwd worden aan een nieuwe krijgsmacht. De 2 miljard euro is in feite slechts toereikend om de huidige tekorten op te lossen, zegt politiek verslaggever Jaap Jansen. 'Er is een tekort aan materieel, zegt 52 procent van de ge-enquêteerden en zelfs op missies is er volgens 20 procent te weinig materieel.' En de politiek? Die wil grotendeels tegemoetkomen, al gaan alleen CDA, ChristenUnie, SGP en PVV tot het gaatje, dus tot 2 miljard.

Vooral het vertrouwen in defensieminister Hennis lijkt verdwenen. Ruim 84 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze er niet in is geslaagd het vertrouwen terug te winnen. Opvallend, want het kabinet heeft de bezuinigingen sinds de vorige peilingen juist stopgezet. Vooral het vertrouwen bij de lagere militairen is weg, zegt Arie Vermeij, brigadegeneraal buiten dienst. 'Militairen zijn heel loyaal naar elkaar toe en hebben alles voor elkaar over.'

Reserveonderdelen

Alleen als Den Haag weigert met voldoende geld over de brug te komen, loopt het spaak, meent Vermeij. 'Als er geen geld is voor reserveonderdelen en brandstof en ook de salarisonderhandelingen lopen niet goed, ja dan hebben vooral de lagere militairen steeds minder vertrouwen. Onze minister heeft een prima uitstraling voor Defensie, met heel veel mooie woorden. Maar uiteindelijk heeft ze het niet voor elkaar gekregen om er meer geld bij te krijgen en het werk voor militairen aantrekkelijker, beter en effectiever te maken.'

Dat betekent overigens niet meteen dat Hennis niet meer terug zou moeten keren als minister van Defensie, zegt Vermeij. Het is immers aan het nieuwe kabinet om het vertrouwen terug te winnen. Als de minister bij een volgend kabinet wel een fatsoenlijk budget rond krijgt voor Defensie is het vertrouwen zo weer teruggewonnen.

Gerelateerde artikelen