Politiek10 mrt '17 08:29Aangepast op 10 mrt '17 09:25

Adviescommissie: krijgsmacht ernstig verwaarloosd

Auteur: Karlijn Meinders

Volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken moet er per jaar ruim drie miljard euro bij om de verwaarlozing bij defensie terug te draaien. Als er niks verandert is de krijgsmacht pas in 2021 enigszins op krachten en komen we onze beloftes aan de NAVO niet na.

Lid van deze adviesraad en oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve: 'De krijgsmacht heeft in afgelopen kabinetsperiode een paar kleine bedragen erbij gekregen, maar dat is lang niet voldoende voor het oplossen van de problemen. Er is een grote achterstand met name bij de landmacht en grote kritiek van de NAVO-bondgenoten op de verwaarlozing van de krijgsmacht.'

Nederland heeft beloofd aan de NAVO om binnen een paar jaar het gemiddelde te gaan betalen van de NAVO-leden in West-Europa, gerelateerd aan het Nederlandse totale inkomen, vertelt Voorhoeve. 'Om dat waar te maken is veel meer nodig. De eigenlijke bijdrage van Nederland is nu maar 0,7 procent van het nationaal inkomen. Afgesproken is 2 procent. Er moet per jaar ruim drie miljard euro bij om richting die bijdrage te gaan.'

Zwartrijder

Nederland is op het terrein van internationaal veiligheid een zwartrijder aan het worden, meent Voorhoeve, en dat is gevaarlijk. 'Het is een collectieve voorziening, daar hoort iedereen aan mee te doen. We moeten in staat zijn onze bondgenoten te helpen verdedigen, bijvoorbeeld bij de onrust aan de oostkant van het Europese NAVO-gebied.'

Verkiezingen

Jean Debie, voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel, hoopt dat het rapport de politie partijen tot denken aanzet. 'Als je kijkt naar wat de grotere partijen over hebben voor defensie dan is dat zeer teleurstellend. De VVD wil 1 miljard investeren en er is al twee keer 1 miljard bezuinigd op defensie in de afgelopen periode.'

Uit een enquête van de militaire vakbonden bleek volgens Debie dat 50 procent van de ondervraagden zegt dat de basisgereedheid niet op orde is en 44 procent zegt dat ze niet goed voorbereid zijn op een oorlogssituatie. 'En dat is toch wel het minimale dat op orde moet zijn', zegt Debie. 'We moeten zowel voorbereid zijn op dreigingen, als kunnen ondersteunen in gestabiliseerde landen.'

Debie hoopt dat de burger zo langzamerhand de steun gaat geven aan defensie zodat er meer geïnvesteerd gaat worden. 'Militairen mogen niet demonstreren, dus wij zorgen dat we via de democratische weg de aandacht vragen voor de problematiek.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen