Politiek23 mei '17 16:00Aangepast op 23 mei '17 17:52

Ruime meerderheid Eerste Kamer steunt Oekraïneverdrag

Auteur: Jaap Jansen

Met de overgrote meerderheid van de 12-koppige CDA-fractie en ook de driekoppige ChristenUnie-fractie vóór, ontstaat in de Eerste Kamer brede steun voor het Oekraïneverdrag.

Het kabinet kwam tot nu toe twee zetels tekort voor een meerderheid, al had het CDA eerder al laten doorschemeren dat het voor voldoende stemmen zou zorgen. In de Tweede Kamer stemden het CDA en de ChristenUnie tegen het verdrag, nadat 61 procent van de deelnemers het verdrag in een raadgevend referendum had verworpen (iets meer dan 32 procent van de kiezers kwam naar de stembus).

Senator Ben Knapen (CDA) legde in het debat de nadruk op de CDA-weerzin tegen het instrument referendum en hij waarschuwde tegen het Russische gevaar aan de grenzen van Europa. Ook wil hij voorkomen dat Nederland zijn bondgenoten teleurstelt. Nederland is de laatste EU-lidstaat die het verdrag ratificeert. ‘In onze fractie lijkt een ruime meerderheid alles afwegende het wetsontwerp te steunen’, zei Knapen in het debat.

Ratificatie

Volgende week dinsdag is de stemming over de wet die tot steun aan dit verdrag leidt. Nu er een meerderheid in de Eerste Kamer voor is, zal  het verdrag dan hoogstwaarschijnlijk geratificeerd worden, vertelt politiek correspondent Jaap Jansen. ‘Er zijn nog steeds fracties in de Eerste Kamer die benadrukken dat dit een opstapje is naar een EU-lidmaatschap voor Oekraïne, maar dat heeft Rutte in zijn ‘inlegvel’ ontkend en dat hebben de andere EU-landen geaccepteerd.’

Niet uitgesloten moet worden dat Oekraïne ooit lid wordt van de Europese Unie, maar dat zal nog heel lang duren, denkt Jansen: ‘Als het ooit lid wordt van de EU dan zal het niet te danken zijn aan dit verdrag, beklemtoont Mark Rutte vandaag nogmaals. En zo komt er dan toch een einde aan zijn lijdensweg.’

Brinkman: 'Geen probleem dat fractie anders stemt'

Volgens CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman is het geen probleem dat zijn fractie anders stemt dan de Tweede-Kamerfractie onder leiding van Sybrand Buma. ‘De Eerste Kamer maakt een eigen afweging. In onze partij leven verschillende opvattingen. Een enkele keer valt zo’n weging anders uit’, zegt Brinkman tegen BNR.

ChristenUnie-fractieleider Roel Kuiper wijst er op, dat het kabinet tegemoet is gekomen aan het ‘nee’ in het referendum door een verklaring toe te laten voegen aan het verdrag, waarin onder meer wordt benadrukt dat het voor Oekraïne geen opstapje is naar EU-lidmaatschap.

Volgens PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber brengt het verdrag Oekraïne wel degelijk dichterbij het EU-lidmaatschap. VVD’er Sybe Schaap wijst er op dat het Oekraïne vrij staat ooit het lidmaatschap aan te vragen. Maar dit vloeit volgens hem niet voort uit het verdrag.

Waarschijnlijk stemmen volgende week dinsdag 48 Kamerleden voor en 27 tegen. Voor: waarschijnlijk 9 van de 12 CDA’ers, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de Onafhankelijke Senaatsfractie. Tegen: PVV, SP, PvdD, SGP en 50plus.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen