Politiek21 aug '17 11:47

'Help ondernemende nieuwkomer met regelvrije zone'

Auteur: Thijs Baas

De lage participatie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt is mede een gevolg van het Nederlandse inburgeringsbeleid, zegt Fleur Bakker van Refugee Company in BNR Zakendoen. Zij pleit daarom voor een regelvrije zone voor vluchtelingen, in het eerste jaar van hun verblijf in Nederland.

Foto: ANP
Foto: ANP

Vluchtelingen raken na hun aankomst in Nederland verstrikt in een web van bureaucratie, is Bakkers ervaring. 'Ik word zelf al helemaal gek van alle regels en dingen waar mensen aan moeten voldoen. Dus laat staan als je net in Nederland komt, na een zware tocht, en je wilt in elk geval voor je kinderen zorgen dat je het hier kunt maken. Natuurlijk kun je niet zonder regels, maar als ik een zzp'er begeleid en ik zie een briefing van 35 pagina's en de plicht om een businessplan in te leveren, dan denk ik: 'jongens, kunnen we er niet iets simpelers van maken?'.'

Ondernemerschap

Refugee Company richt zich juist op ondernemerschap en daarbij wil je niet dat allerlei ingewikkelde regels de boel ophouden. Iedereen is gebaat bij ondernemende vluchtelingen, zegt Bakker, maar complexe regelgeving maakt dat op dit moment vrijwel onmogelijk. 'Natuurlijk moet dat heel goed samen met de gemeenten en uitkeringsinstantie, maar ik vind het echt serieus complex. Als je in een azc zit, zit je in een soort survival-modus. Dan heb je vaak nog helemaal geen ruimte voor traumaverwerking, dat komt eigenlijk pas als je baan en je huis in orde zijn.'

Zo probeert Refugee Company zaken te versnellen en te versterken, onder meer met het bieden van korte werkervaringen, die de vluchtelingen op hun cv kunnen zetten. Dat vergt een onconventionele aanpak: nieuwkomers hoeven geen status te hebben om deel te mogen nemen aan een project, terwijl de broodnodige subsidies zijn voorbehouden aan statushouders. 'We hebben daar verschillende trajecten voor. Een deel van de initiatieven richt zich op hoger opgeleiden en studie, maar we willen juist ook de moeilijk te matchen groep aan het werk helpen.'

Taalachterstand

Van de 33.000 nieuwkomers die eind jaren '90 een status kregen, had vijftien jaar later slechts een derde werk, geven cijfers van de WRR aan. Een laag opleidingsniveau, gebrekkige werkervaring, taalachterstand en een beperkt netwerk zijn daar vaak debet aan. Ze noemt het voorbeeld van Osama, een 'uitstekende timmerman' die een bouwbedrijf wil beginnen. 'Maar in de anderhalf jaar dat ik hem ken zie ik geen enkele progressie in zijn taal, dus die oefent nu samen met een letterkundige die zich als vrijwilliger bij ons aanmeldde.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen