Politiek10 okt '17 10:33

Coalitie zet koers uit: minder Den Haag, meer Nederland

Auteur: Jeroen Stans

Politiek moet meer om Nederland en minder om cijfers en Den Haag draaien, de burger moet de komende jaren écht merken dat het beter gaat en er komt een nieuwe balans tussen vaste en flexbanen. Dat blijkt uit de inleiding van het regeerakkoord die BNR in handen heeft.

( ANP)

In de twee pagina's zet de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de koers uit voor de komende jaren. De partijen constateren dat Nederland er economisch goed voor staat, maar dat de burger dat niet zo ervaart.

'Nog te veel mensen denken: prachtig, al die goede economische cijfers, maar ze gelden niet voor mij. Als veel mensen achterblijven, is uiteindelijk de hele samenleving de dupe.'

Het nieuwe kabinet wil daar korte metten mee maken. 'Politiek moet gaan over Nederland én Nederlanders, minder over cijfers en Den Haag. Dat is wat mensen vragen.'

Flexibilisering

De nieuwe coalitie trapt op de rem bij de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Er moet 'een nieuwe balans tussen flex en vast' worden gevonden. Want, zo schrijven de partijen in het voorwoord: 'Een flexibele arbeidsmarkt is een groot goed, maar kan ook doorschieten.'

Zo moet het voor werkgevers 'financieel aantrekkelijker en minder risicovol' worden om mensen 'een gewoon arbeidscontract aan te bieden'. Een flexcontract is dat volgens het nieuwe kabinet dus niet.

Vergroening

Ook wordt er werk gemaakt van 'vergroening van het belastingstelsel'. De partijen spreken van een 'ambitieus klimaatbeleid. Nederland wordt duurzaam. We hebben geen alternatief voor aanpakken'.

Het nieuwe kabinet kondigt een nationaal Klimaat- en energieakkoord aan, 'waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot fors gaan verlagen'. Naast aanpassingen van het belastingstelsel moet dat doel worden bereikt door verduurzaming van de bebouwde omgeving, het verkeer en met nieuwe energiebronnen. 'We leggen de lat hoog.'

Trotser

De nieuwe coalitie wil ook dat mensen trotser zijn op de Nederlandse identiteit, iets waar vooral het CDA op hamerde in de verkiezingscampagne. De partijen spreken van een 'herkenbaar' Nederland waarin 'onze taal, onze vlag, ons volkslied, onze herdenkingen en onze grondwet geen symbolische relikwieën' uit het verleden zijn.

Het zijn juist 'tekenen van de trots, vrijheden, rechten en plichten die horen bij Nederland, het Nederlanderschap en onze democratische rechtstaat.' Het nieuwe kabinet benadrukt dat die waarden moeten worden onderhouden, gedeeld en doorgegeven. 'Aan elkaar en aan nieuwkomers.'

Grote verschillen

De uitgelekte inleiding van het regeerakkoord zet niet alleen de koers uit, ze maakt ook duidelijk waarom de onderhandelingen zo lang hebben geduurd. Grote onderlinge verschillen moesten worden overbrugd.

Maar waar andere partijen er niets voor voelden om in een coalitie te stappen, benadrukken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat ze niet in hun 'eigen gelijk' wilden blijven steken. 'Wij willen verantwoordelijkheid nemen en vooruit komen in de traditie die ons land rijk is: in Nederland trekken we samen op als het erop aankomt en gaan we niet tegenover elkaar staan. Wij zijn vóór verschillen, maar tegen tegenstellingen.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen