Politiek1 nov '17 15:41

'Wat zit er voor ons in het vat?'

Auteur: Marjan van den Berg

CNV-voorzitter Maurice Limmen was gisteren bij minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) op bezoek. Koolmees hoopt op een sociaal akkoord. De CNV-voorzitter geeft het kabinet het voordeel van de twijfel, maar wil wel belangrijke veranderingen zien in de sociale paragraaf van het regeerakkoord.

Maurice Limmen (CNV)
Maurice Limmen (CNV) (ANP BART MAAT )

Tijdens Rutte II mislukte een poging van de sociale partners om een sociaal akkoord te sluiten. Koolmees zei vorige week: 'Ik vind het heel belangrijk dat er een sociaal akkoord komt.'

'Ja, er is een uitgestoken hand', erkent CNV-voorzitter Maurice Limmen op BNR. 'Maar wat ik heb gezegd in de richting van de heer Koolmees is: als je met ons wilt samenwerken is ook wel de vraag: wat zit er voor ons in het vat?' Limmen herhaalt dat het CNV het nodige aan te merken heeft op het regeerakkoord, bijvoorbeeld over de versoepeling van het ontslagrecht.

Afspraken van tafel

Koolmees kwam niet meteen over de brug. Limmen: 'Dan zegt hij: daar moeten we ons op beraden, daar moeten we naar kijken. Maar één ding is wel duidelijk: wij gaan natuurlijk niet zomaar aan het uitwerken van afspraken die aan de formatietafel al gemaakt zijn. Wij gaan ervan uit dat een sociaal akkoord zoals wij dat kennen in Nederland betekent dat je de sociale paragraaf uit het regeerakkoord op een andere manier gaat opschrijven. Dan wordt het interessant en dan willen wij wel die afspraak van tafel hebben dat mensen er voor een half maandsalaris per gewerkt jaar sowieso uit gewerkt kunnen worden.'

Lees ook: Liveblog van het debat over de regeringsverklaring

Het kabinet wil de middengroepen tegemoet komen en meer mensen aan een vast contract helpen, maar Limmen verwacht niet dat het kabinet dat met de maatregelen in het regeerakkoord voor elkaar gaat krijgen. 'En dan ben ik heel beducht op wat weer de reactie zal zijn. Er wordt heel veel gesproken in Nederland - soms teveel maar niet ten onrechte - over de boze Nederlander, of de mensen die het vertrouwen verliezen in de politiek.'

Voordeel van de twijfel

Het nieuwe kabinet moet dan ook aan de slag en het CNV wil wel helpen, zegt Limmen. 'Ik vind wel, dat als er een nieuw kabinet zit, je in eerste instantie altijd wel moet beginnen met het voordeel van de twijfel. Dus als zij zeggen: we hebben bepaalde ambities, dan willen wij als CNV hen wel meenemen in de manier waarop wij denken dat je het kunt realiseren. Daar staan we open voor. Maar ik moet zeggen, als ik kijk naar hoe het er nu uitziet en de maatregelen die men daar nu concreet voor neerlegt, dan komt niet in de buurt van die ambitie. Dan ben ik dus bang dat een heleboel mensen daar over een aantal jaar weer heel teleurgesteld over zullen zijn.'

De kans dat het tot een sociaal akkoord komt hangt af van de houding van het kabinet, zegt Limmen. 'Als het kabinet nu in het regeerakkoord eigenlijk begint werkgevers al alles te geven wat ze willen, ja, dan gaan werkgevers natuurlijk achterover leunen. Als die zien dat het vaste contract al wordt uitgekleed, als die zien dat er eigenlijk nog niet zo veel gebeurt qua flex, dan wordt het wel heel behaaglijk voor ze.'

Hij vervolgt: 'Dus wat zou er moeten gebeuren? Het kabinet zou ervoor moeten zorgen dat ook werkgevers weten en merken dat de ambitie die het kabinet zelf geformuleerd heeft om het vaste contract centraal te stellen en om de middengroepen weer meer in positie te brengen, ook iets betekent voor de arbeidsmarkt.'

Gerelateerde artikelen