Politiek20 dec '17 09:08

Huurders gaan deel huurtoeslag mislopen

Auteur: Wesley Schouwenaars

Huurders die huurtoeslag krijgen kunnen de komende jaren op jaarbasis bijna honderd euro mislopen, schrijft het AD. Vanaf 2019 past het kabinet de huurtoeslagwet aan.

'Het gaat om een bepaling in de huurtoeslagwet, waarin bepaald wordt wat je eigen bijdrage moet zijn als huurder', legt Ronald Paping, directeur van de Woonbond, uit. 'Daarbovenop krijg je dan huurtoeslag. Die eigen bijdrage wordt nu harder geïndexeerd dan in de huidige huurtoeslag. Dat betekent dat huurders een grotere eigen bijdrage moeten betalen.' De hoogte van dat bedrag loopt op, legt Paping uit. Aan het einde van de regeerperiode is betekent dat zo'n honderd euro minder huurtoeslag per jaar.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt dat met de maatregel er een einde wordt gemaakt aan overcompensatie. Paping zegt dat hij het cynisch vindt om het overcompensatie te noemen. 'Het vorige kabinet heeft in combinatie met de verhuurderheffing een enorm ruim huurbeleid toegestaan, waardoor de huren enorm zijn gestegen. Toen is wel bepaald dat de laagste inkomens voor een groot deel van die huurstijging gecompenseerd worden. Die bepaling wordt nu weggehaald. Als de komende jaren de huurstijging groter is dan de stijging van de bijstand, dan zullen mensen een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur.'

'Huurtoeslag kan meevaller verwachten'

Paping zegt dat de komende jaren meevallers te verwachten zijn voor de huurtoeslag en dat een maatregel als deze - die vooral de lage inkomens raakt - helemaal niet nodig is. 'Dat heeft er met name mee te maken dat mensen weer meer aan het werk komen en dat het inkomen van mensen omhoog gaat. Daardoor krijg je een kleinere groep die van de huurtoeslag gebruik maakt. Je zult zien dat er meevallers zijn. Er is budgettair gezien geen enkele reden om dit te doen.'

Gerelateerde artikelen