Politiek12 feb '18 12:50

D66 wil leerlingvolgsysteem aanpassen

Auteur: Michaël Roele

Als het aan D66-Kamerlid Paul van Meenen ligt gaan middelbare scholen minder informatie delen met ouders. Nu kunnen ouders hun kroost op ieder moment van de dag volgen via het leerlingvolgsysteem op de telefoon.

D66-Kamerlid Paul van Meenen
D66-Kamerlid Paul van Meenen (ANP)

Het komt geregeld voor dat ouders het cijfer van het proefwerk wiskunde eerder weten dan de leerling zelf, stelt Van Meenen. Verwijzend naar het kinderrechtenverdrag constateert hij: 'Ook kinderen hebben recht op privacy.' Die privacy is volgens Van Meenen belangrijk, want ook kinderen hebben niet altijd zin om alles aan hun ouders te vertellen. 'Als ik naar de dag van mijn kinderen vroeg, kreeg ik altijd te horen dat het saai was op school, heel soms kwam er een cijfer langs. Na verloop van tijd kreeg je uiteindelijk vanzelf het hele verhaal te horen.'

Van uur tot uur controleren

Van Meenen vindt dat de bal bij de kinderen gelegd moet worden, als het gaat over schoolgesprekken. 'Wanneer een kind het gevoel heeft iets te willen bespreken met de ouders, dan kan het dat prima zelf. Daar waar het echt nodig is doen de scholen dat dan wel.' Hoe het leerlingvolgsysteem er in de toekomst uit moet zien is nog niet duidelijk, maar voor Van Meenen is helder dat ouders niet meer van uur tot uur hun kinderen moeten kunnen controleren. 'Laten we gewoon eens in de zoveel tijd met onze kinderen gaan zitten voor een goed gesprek, om het totale beeld te bespreken.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen