Politiek27 feb '18 08:28Aangepast op 27 feb '18 09:00

Gemeentetaks pakt nog wat hoger uit

Auteur: BNR Webredactie

We betalen dit jaar 9,7 miljard euro aan gemeentelijke belastingen, 2,5 procent meer dan in 2017, meldt het CBS.

De gemeente kijken bij het berekenen van hun kosten onder andere naar het aantal ouderen. Wil je volgend jaar niet het risico lopen op een nog hogere stijging, dan kun je beter verhuizen naar een gemeente met een laag percentage grijze inwoners. Het zijn de gemeenteraden die de tarieven vaststellen, grotendeels op basis van hun begroting, zegt Marieke Vrisou van Eck, secretaris van LvLb - de landelijke vereniging voor lokale belastingen. 'Dat betekent dat ze heel wat plannen hebben voor afvalinzameling, rioolheffing en belastingen voor OZB.'

Landelijke tendens

Die OZB wordt bepaald door de leden van de LvLb en van overheidswege gecontroleerd door de Waarderingskamer, die op die manier de uitvoering van de Wet WOZ door de gemeenten beoordeelt, zegt Van Eck. Het door de gemeenteraden vastgestelde deel van de OZB kan nogal verschillen per gemeente. 'Maar het is meestal wel in lijn met de tarieven die de jaren daarvoor zijn bepaald. De andere kant is de waardebepaling en daar staan onze leden voor; dat zit veel meer in de kwaliteit van het onderhoud. Maar dat de tarieven stijgen is een landelijke tendens.'

Gerelateerde artikelen