Politiek9 mrt '18 10:12

'Belastingverlaging moet eerder ingaan'

Auteur: Bastiaan Kleinjan

De door het kabinet beloofde belastingverlagingen voor bedrijven moeten eerder ingaan. Namelijk in 2019, in plaats van in 2021.

Daarvoor pleit werkgeversorganisatie VNO-NCW. Nu is het nog zo dat er een grens ligt bij tweehonderdduizend euro. Daaronder betaalt een bedrijf twintig procent winstbelasting, daarboven 25 procent. In het regeerakkoord is afgesproken dat die winstbelasting vanaf 2019 wordt afgebouwd en in 2021 moeten de tarieven uitkomen op zestien en 21 procent. Die transitiefase van twee jaar wil VNO-NCW overslaan.

Vervroegde belastingverlaging stimuleert investeringen

Volgens voorzitter Hans de Boer hoeft het overslaan van die transitiefase de staatskas niets te kosten. 'Minister Wiebes is bezig met klimaatplannen. Straks moeten u en ik investeren in onze woning, ondernemers moeten nieuwe installaties aanschaffen om minder energie te gebruiken. In de miljoenennota van 2019 moet die beloofde en toegezegde belastingverlaging naar voren worden gehaald, want dan geef je steun aan de investeringen die tussen 2019 en 2021 gedaan moeten worden. We houden bovendien de economie en de banengroei op peil en we hebben eindelijk eens een keer de kans om op grote schaal veel mensen bij het arbeidsproces betrekken', stelt De Boer.

Hij vreest er niet voor dat grote bedrijven bij een belastingverlaging hun geld uitkeren aan buitenlandse aandeelhouders, in plaats van het te investeren in de Nederlandse economie. 'Grote bedrijven betalen belasting aan de Nederlandse staatskas, maar zij profiteren dan mee van het feit dat de in het vooruitzicht gestelde belastingverlaging wat wordt vervroegd.' Daarnaast moeten we volgens De Boer een voorbeeld nemen aan de belastingverlagingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten: 'We mogen ons gelukkig prijzen met een fantastische bedrijfsstructuur. Dat moeten we zo houden en daar moeten we voor strijden.'

Gerelateerde artikelen