Politiek16 aug '18 18:02

Nieuwe parameters, nieuwe transparantie voor middelbare scholen

Auteur: BNR Webredactie

Middelbare scholen kunnen in de toekomst veel makkelijker uitrekenen hoeveel geld ze kunnen krijgen van het Rijk. Minister Slob van Onderwijs komt daarvoor met een wetsvoorstel. Het bedrag dat een school krijgt wordt in het vervolg gebaseerd op vier in plaats van 42 criteria en dat is voor de scholen een enorme vooruitgang, meent Slob. 'Het is veel transparanter en dat is ook heel plezierig in de school zelf.'

Het biedt volgens Slob ook meer ruimte om met docenten en medezeggenschapsraad gesprekken te voeren over de besteding van het geld. Bovendien wordt de ongelijkheid tussen scholen met de nieuwe parameters grotendeels opgeheven, vindt hij. Alleen brede scholen kunnen volgens critici gedupeerd worden, maar volgens Slob is dat nog maar de vraag. 'Als je alles doorvoert kan het best zo zijn dat die brede scholengemeenschappen er helemaal niet slechter uitkomen. Het feit dat men in het voortgezet onderwijs akkoord is gegaan, geeft aan dat het waarschijnlijk toch wel iets genuanceerder ligt.'

Gerelateerde artikelen