Politiek30 jan '19 10:35

'Discretionaire bevoegdheid kan noodzaak groter pardon wegnemen'

Auteur: BNR Webredactie

Het is nog onduidelijk hoe het gisteravond bereikte akkoord over het kinderpardon gaat uitpakken, zeker wat betreft de discretionaire bevoegdheid die wordt overgeheveld van de staatssecretaris van Justitie naar de IND. Dat zegt Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging van Asielrechtadvocaten. In ruil voor een ruimhartige behandeling van bestaande gevallen, gaat het pardon niet gelden voor toekomstige gevallen, werd gisteren overeengekomen door de coalitiepartijen.

De IND krijgt 13 miljoen euro om te voorkomen dat er een nieuwe groep gewortelde kinderen ontstaat. Ondanks de 'zekere mate van zelfstandigheid' van de dienst verwacht Eikelboom niet dat aan de discretionaire bevoegdheid écht heel wezenlijk zal veranderen. Dat is wat hem betreft overigens geen bezwaar. 'Uiteindelijk valt de IND gewoon onder de staatssecretaris. Die kan ook opdrachten geven en ik denk juist dat een discretionaire bevoegdheid ervoor kan zorgen dat je individuele gevallen toch een verblijfsvergunning kan geven en op die manier de noodzaak van een groter pardon kunt wegnemen.'

Lees ook: : Coalitie bereikt akkoord over kinderpardon


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen