Politiek4 feb '19 16:54Aangepast op 4 feb '19 18:06

UWV erkent fout bij Poolse WW-fraude

Auteur: BNR Webredactie

In de Tweede Kamer erkende de UWV een fout die gemaakt werd omtrent het onderzoek naar Poolse WW-fraudeurs: er is te weinig prioriteit aan gegeven. Dat zou komen omdat er ook andere fraudezaken liepen.

'Welke focus leggen we met de beschikbare middelen?', vroeg UWV-voorzitter Fred Paling zich af in de Tweede Kamer. Hij zou graag dat gesprek graag vooraf voeren, in plaats van achteraf.

De kernvraag werd gesteld door SP-Kamerlid Van Dijk: 'Was het uw schuld of de schuld van een tekortschietend budget?' Paling zei daarop dat er met minder geld scherpere keuzes gemaakt moeten worden. 'Met het budget dat we er volgend jaar bij krijgen kunnen we iets meer doen, alleen we zitten nog niet in een situatie dat we vanaf dag één iedereen persoonlijk kunnen spreken.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen