Politiek4 okt '19 16:49Aangepast op 4 okt '19 17:28

Stikstof: Kabinet wil landelijke maatregelen nemen

Auteur: BNR Webredactie

Het kabinet heeft nu een overeenkomst bereikt met stikstofmaatregelen voor de sectoren landbouw, mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en natuur. De commissie Remkes adviseerde vorige week om op een deel van de snelwegen de maximumsnelheid te verlagen en de veestapel in te krimpen. Het kabinet presenteerde vandaag de stikstofplannen, maar moet wel concrete modellen uitrekenen.

Landelijke maatregelen, gebiedsgericht uitwerken

Het kabinet wil landelijke maatregelen nemen en die per gebied uitwerken en volgt hiermee het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes.

In kaart brengen

Het kabinet gaat per direct aan de slag met de verkenning van een drempelwaarde voor projecten of activiteiten met kleine stikstofdeposities. Daarnaast wil het kabinet de toestemmingsverlening in etappes weer hervatten, en tegelijk zorgen dat de totale hoeveelheid stikstofemissie blijft afnemen.

'Verder zoekt het kabinet naar meer effectieve maatregelen waar het Adviescollege zich nog niet specifiek op heeft gericht, zoals het verduurzamen van het wagenpark, de scheepvaart, de luchtvaart, industrie en maatregelen om door aanpassingen in diervoer en mest minder stikstof te laten uitstoten', staat te lezen in een brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer.

Onzekerheid

De stikstofuitspraak van de Raad van State zorgde voor vertragingen bij allerlei projecten in Nederland. 'Dat brengt grote onzekerheid met zich mee voor inwoners, boeren en bedrijfsleven', schrijft Schouten in de brief.

De volledige plannen kan u hier teruglezen.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) staat de pers te woord over de aanpak van de stikstofcrisis.
Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) staat de pers te woord over de aanpak van de stikstofcrisis. (ANP KOEN VAN WEEL)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen