Politiek25 sep '20 06:26Aangepast op 25 sep '20 07:50

Gemeenten dreigen gesprek met Rijk te staken

Auteur: BNR Webredactie

Een aantal gemeenten dient vandaag een motie in bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De ‘Raden in Verzet’ willen dat de VNG de deur voor de neus van het kabinet dichtgooit, als dat niet zo snel mogelijk structureel meer geld bijdraagt.

Als het Rijk gemeenten onvoldoende tegemoet komt, moeten de onderhandelingen worden stilgelegd, vinden de gemeenten. Daarnaast zouden er juridische acties moeten komen over de opschalingskorting, die bepaalt dat kleine gemeenten die niet fuseren minder geld krijgen. Tot slot willen de gemeenten geen nieuwe taken uitvoeren of zelfs stoppen met taken die ze nu voor het Rijk uitvoeren. En daarmee komt het artikel 12-spook in zicht.

Luister terug | Burgemeesters willen ook thuis handhaven

Bij een artikel 12-status komt een gemeente die zijn schulden niet meer kan betalen onder curatele te staan van provincie en Rijk. Onder leiding van het Rijk wordt 'tot op het bot' bezuinigd en worden ook gemeentelijke belastingen maximaal verhoogd. Gedurende een aantal jaar moet de betreffende gemeente voor de meeste uitgaven speciale toestemming vragen. als dit traject een aantal jaar is doorlopen, volt een sanering waarbij het Rijk de restschuld voor zijn rekening neemt.

Lees ook | 'Oneigenlijk gebruik zzp-regeling is onvermijdelijk'

De in totaal 355 Nederlandse gemeenten stemmen vandaag over de motie. De VNG staat er in elk geval volkomen achter, zegt directeur Leonard Geluk. 'Wat het bestuur van de VNG betreft wordt die motie massaal gesteund, omdat we het een heel duidelijk signaal vinden richting de Rijksoverheid dat er grenzen zijn aan datgene wat gemeenten financieel kunnen dragen. We willen dat er een wet komt die maakt dat er geen taken naar gemeenten kunnen worden overgedragen zonder voldoende geld.'

De raadszaal van de Gemeente Westland.
De raadszaal van de Gemeente Westland. ( ANP / Bart Maat )

Gerelateerde artikelen