Politiek5 jul '21 11:33

Planbureau: Landbouw onmogelijk in sommige provincies bij strengere stikstofregels

Auteur: BNR Webredactie

Als een volgend kabinet besluit de doelstellingen rond de stikstofuitstoot aan te scherpen, zal dat 'een ongekende transformatie van het landelijke gebied in Nederland' betekenen. Het zal er zelfs toe leiden dat in de 'stikstofgevoelige' provincies Gelderland, Brabant en Overijssel geen landbouw meer mogelijk is, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een beleidsadvies.

(Marcel van den Bergh)

Boerenbedrijven zouden dan namelijk helemaal geen stikstof meer mogen uitstoten. 'Zelfs wanneer ze biologisch of extensief zijn of gebruik maken van innovatieve technologie' is daarvoor dan geen ruimte meer, aldus het PBL. En datzelfde geldt min of meer ook als het Europese klimaatdoel van een ‘netto nul’ broeikasgasuitstoot in 2050 één op één doorvertaald wordt naar de Nederlandse landbouw.

Volgens het adviesorgaan kan in plaats van de huidige 'niet-gebiedsgerichte' stikstofaanpak beter gekeken worden naar oplossingen per regio. Want het gaat volgens het PBL uiteindelijk om verbetering van de natuurkwaliteit en niet per se om daling van de stikstof. 'Daarbij is het verstandig stikstofmaatregelen telkens gebiedsgericht af te wegen tegen natuur- en klimaatdoelen en van begin af aan duidelijk te zijn over het langetermijnperspectief voor de landbouw in de betreffende regio’s.'

LTO: Waarschuwing voor politiek

LTO Nederland ziet vooral een waarschuwing voor de politiek in het nieuwe stikstofrapport. 'Voor het wegvagen van onze prachtige sector in complete gebieden zal geen enkel draagvlak zijn', zegt voorzitter Sjaak van der Tak van LTO. Hij vindt dat de politiek goed moet nadenken over doelen die voor de verre toekomst worden gesteld. 'Want als je nu onhaalbare normen stelt dan beëindig je daarmee álle land- en tuinbouw in grote delen van Nederland', zegt Van der Tak. 'Niemand wil kaalslag van de land- en tuinbouw óf andere economische sectoren.'

De neerslag van stikstof is volgens het PBL 'een belangrijke, maar niet de enige indicator' voor de natuurkwaliteit in een specifiek gebied. Als de stikstofnorm ergens overschreden wordt, zorgt dat 'niet direct voor verslechtering van de situatie' van de natuur, behalve als dat fors en langdurig gebeurt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen