Politiek2 sep '21 18:17

Hamer: VVD-informateur moet zoeken naar minderheidscoalitie

Auteur: BNR Webredactie

In haar eindverslag doet informateur Mariëtte Hamer de aanbeveling om een informateur van VVD-huize aan te stellen om naar een minderheidscoalitie op zoek te gaan. Dit omdat het volgens haar onmogelijk is om op dit moment coalitieonderhandelingen te starten gericht op het vormen van een meerderheidscoalitie.

(ANP / Hollandse Hoogte /ROBIN UTRECHT)

'Hoewel er op basis van de inhoud voldoende aanknopingspunten zijn om tot een meerderheidscoalitie uit het brede midden te komen, werpen de zes partijen uit dit brede midden op andere gronden dan de inhoud blokkades dan wel voorwaarden op die onverenigbaar blijken,' schrijft Hamer in haar eindverslag.

Ze geeft aan dit te betreuren, aangezien de meerderheid van de fracties zich kon vinden in het breed gedeelde pleidooi van haar voorganger Herman Tjeenk Willink om te beginnen bij de inhoud en niet bij 'wie met wie'.

'Mijn persoonlijke oordeel is dat dit zeer onbevredigend en op de inhoud onnodig is. Met alle uitdagingen die ons land te wachten staat, met alle grote problemen en transities, verdient ons land een stabiel kabinet met voldoende politiek draagvlak,' aldus Hamer. Het is volgens haar zinloos om nogmaals alle varianten in een ronde langs alle partijen af te lopen. Ze denkt dat dit onnodig is en de formatie nog verder zal vertragen.

'Zeer zorgelijk'

Hamer sluit haar eindverslag af door te melden dat het ' zeer zorgelijk' is dat het niet is gelukt om een meerderheidscoalitie te vormen. 'Onze parlementaire cultuur heeft altijd bestaan uit de bereidheid van partijen om toch maar, soms met hele lange tanden, aan onderhandelingen te beginnen. Vaak met de verwachting dat het mis zou lopen, maar soms ook met een onverwachts positieve uitkomst. In deze formatie is het door een combinatie van factoren nog steeds niet tot deze stap gekomen.'

Verstoorde verhoudingen

Ook benoemt ze dat de afgelopen formatieperiode 'een wissel heeft getrokken op de verhoudingen' tussen VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie.. Dit terwijl deze partijen er eerder juist 'voor hebben gezorgd dat compromissen konden worden gesloten om oplossingen te realiseren'. Vooral de afgelopen week heeft de verhoudingen onder druk gezet, meent Hamer. Volgens haar is het wenselijk dat er snel 'nieuwe werkbare relaties' komen. Hierbij ligt het initiatief wat haar betreft bij de VVD als grootste partij.

Luister terug | Volt wil niet regeren: 'Deze formatie is gênant'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen