Politiek8 sep '21 18:15

Tjeenk Willink: Niet beginnen met oplossing, maar met probleem

Auteur: BNR Webredactie

Hij pleit al jaren voor verandering van de bestuurscultuur in Den Haag en zijn roep heeft nog nooit zo urgent geklonken: minister van Staat en meervoudig informateur Herman Tjeenk Willink. Toch wordt in de Tweede Kamer voorlopig nog niet geluisterd naar zijn woorden.

Vorig week gaf Tjeenk Willink bij Nieuwsuur aan 'plaatsvervangende schaamte' te voelen over de impasse in de huidige formatie. Dat gevoel is in de tussentijd niet veel veranderd. 'Er moeten hele belangrijke beslissingen worden genomen, mensen zijn onzeker over wat post-corona betekent. Het lukt onvoldoende om daar een inhoudelijk debat over te voeren en tot afspraken te komen, terwijl informateur Hamer heeft gezegd dat de inhoudelijke verschillen nog wel overbrugbaar zijn,' stelt Tjeenk Willink.

Grote onzekerheid

Hij denkt dat de onzekerheid bij de formerende partijen groot is op het gebied van de te nemen koers en de instabiliteit van de eigen achterban. 'Hierdoor gaan partijen automatisch naar binnen kijken en refereren aan bestaande machtsverhoudingen en elkaars positie. Dat wordt een soort prisoner's dilemma waar je moeilijk uitkomt.'

Op een gegeven moment moet je het hebben over de inhoud, meent de oud-informateur. 'Naar mijn oordeel zou je niet moeten beginnen met 'zijn we het eens over de oplossing', maar met 'zijn we het eens over het probleem'. (...) Als je het daarover eens bent, heb je een gemeenschappelijke basis waarop je verder kunt bouwen.'

Volgens Tjeenk Willink moet bijvoorbeeld eerst worden vastgesteld wat precies welke problemen de klimaat- en stikstofcrisis opleveren, voordat wordt gekeken naar wie wat zal moeten inleveren om deze problemen op te lossen.

Luister terug | Nieuwe informateur Remkes kijkt eerst naar minderheidscoalitie

Gerelateerde artikelen