Politiek12 okt '21 14:20

Dekker: ontwikkelingen Polen onacceptabel

Auteur: BNR Webredactie

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de aanstaande EU-top en een mogelijke 'Pol-exit'. Polen kiest er namelijk voor om deels het Europese Hof niet te erkennen. Onze verslaggever Sophie van Leeuwen sprak erover met minister Sander Dekker van Rechtsbescherming en met minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken. Dekker noemt de ontwikkelingen onacceptabel.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming noemt de recente ontwikkelingen in Polen volstrekt onacceptabel. Volgens hem gaat het tegen de basisprincipes in van de Nederlandse en Europese rechtsstaat. 'Het Europees recht gaat altijd boven het nationaal recht. De aansporing van dit kabinet zal ook zijn om hier serieus naar te kijken en een rode lijn te trekken.'

VVD-programma

Eerder stond in een VVD-programma dat er niet te veel geluisterd moet worden naar het Europese Hof. Volgens Dekker is dat niet wat er stond, maar gaat het over een andere discussie. 'In het VVD-programma staat niet dat we niet te veel moeten luisteren naar het Europese Hof. Waar het wel om gaat is een andere discussie. Wanneer je als land niet blij bent met de manier waarop internationaal recht uitpakt, moet het mogelijk zijn om met de internationale partners om de tafel te gaan zitten. De VVD heeft destijds het punt gemaakt of deze regels niet zouden moeten worden aangepast', aldus Dekker.

Actie

De minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken meent dat er nog twee uitspraken van het Europees Hof moeten komen. Deze moeten eerst worden afgewacht en pas dan kan de commissie verdere stappen ondernemen. 'Door de commissie wordt er momenteel gekeken naar wat wel en wat niet kan. De woede kan niet zomaar de vrije loop worden gelaten. We moeten ons aan de regels houden, dat is het minste wat wij als de rest van de Europese Unie kunnen doen.'

'Ook moeten we het niet somber inzien. Wanneer we namelijk kijken naar de publieke opinie van een aantal landen waar we nu problemen mee hebben, geeft zij aan er juist bij te willen horen. Het hoeft dus niet gelijk tot een sneeuwbaleffect te leiden, maar serieus is het zeker', stelt Knapen.

Pol-exit

Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk is een 'Pol-exit' niet direct aan de orde. 'Er is geen mogelijkheid om een lidstaat uit de Europese Unie te zetten. Het enige wat er kan gebeuren is dat een lidstaat zelf besluit om op te stappen, zoals Groot-Brittannië. Maar Polen zal daar niet snel voor kiezen, omdat de steun voor het lidmaatschap heel groot is. Dus er zal nagedacht worden over andere maatregelen.' 'Het is een ongekende provocatie die Polen hier heeft uitgevoerd met deze uitspraak. Polen zal dit moeten gaan voelen. Dus dat kan bijvoorbeeld door de subsidies van het herstelfonds voorlopig niet uit te keren', zegt Van Dijk.

Probleem

Het grote probleem is volgens het Kamerlid dat de Poolse regering zeer conservatief is en op allerlei mogelijke manieren de Europese Unie uitdaagt. 'Zij maakt wetten die tegen de spelregels van de Europese Unie indruisen. Maar aan de andere kant denk ik ook dat dit Brussel en de Europese Unie aan het denken moet zetten. Je hebt een club van 26 leden, dus dat landen botsen met de regelgeving uit de Europese Unie is niet zo gek.'

Belerend

Onze rechtsstaat functioneert volgens een rapport van de Raad van Europa overigens evenmin naar behoren. We moeten volgens Van Dijk dus oppassen met vingertjes wijzen. 'Ook Nederland krijgt hier een tik op zijn vingers van de Europese Raad, omdat er te weinig dualisme is, dus te weinig ruimte voor de Tweede Kamer om de regering te controleren. Daarnaast hebben Duitsland en Frankrijk ook weleens een waarschuwing gekregen, omdat ze de regels rondom het stabiliteitspact niet serieus namen.'

Ander verdrag

Van Dijk vindt het geen gek idee om na te denken over een ander verdrag voor Europa, omdat alle landen worstelen met de EU-regels. 'We moeten gaan nadenken over een ander verdrag voor Europa, waarin minder dwingende regels zijn opgelegd en er meer ruimte is voor andere lidstaten om de eigen regelgeving vorm te geven.'

'Op dit moment is er een conferentie bezig over de toekomst van Europa. Input daarvoor is zeer gevraagd en niks hoeft voor eeuwig vast te blijven liggen', concludeert van Dijk.

Gerelateerde artikelen