Politiek28 okt '21 07:44

Provincies: 'Kabinet treuzelt met indienen coronaherstelplan, ons geduld is op'

Auteur: BNR Webredactie

Nederlandse gemeentes en provincies zijn helemaal klaar met de houding van het kabinet. Ze vinden dat het kabinet veel te weinig doet en treuzelt met het indienen van plannen voor dat Europese Corona Herstelfonds. Nederland is het enige land van de EU dat nog geen plan heeft ingediend bij de Europese Commissie terwijl daar 6 miljard euro ligt te wachten op de plank. Lokale overheden zitten te springen om het geld en willen betrokken worden bij het opstellen van zo'n plan, 'maar Den Haag luistert niet, ons geduld is op', zegt Eddie Hijum, bestuurslid van het interprovinciaal overleg.

BRUSSEL - Demissionair minister-president Mark Rutte tijdens een persmoment na afloop van de EU-top. Leiders van de EU-landen komen bijeen om onder meer te praten over de coronacrisis, de digitale transformatie, de energieprijzen, migratie en externe betrekkingen. ANP JONAS ROOSENS
BRUSSEL - Demissionair minister-president Mark Rutte tijdens een persmoment na afloop van de EU-top. Leiders van de EU-landen komen bijeen om onder meer te praten over de coronacrisis, de digitale transformatie, de energieprijzen, migratie en externe betrekkingen. ANP JONAS ROOSENS (ANPfoto)

'Wat wij gewoon echt missen is het gevoel van urgentie. Er is gewoon haast bij geboden en allerlei andere landen zijn daar volop mee aan de slag', zegt Eddie van Hijum, oud CDA-Kamerlid en bestuurslid van het interprovinciaal overleg. 'We missen ook het besef dat decentrale overheden, maar ook alle partners waarmee wij in de regio's samen werken zoals universiteiten en kennisinstellingen, allemaal kunnen helpen. De coalities van de overheid in de regio's kunnen écht helpen bij het waarmaken van die ambitie. En dat besef missen wij gewoon te veel bij het kabinet op dit moment, en voor een deel bij de Europese Commissie.' 'Wat wij gewoon echt missen is het gevoel van urgentie. Er is gewoon haast bij geboden en allerlei andere landen zijn daar volop mee aan de slag', zegt Eddie van Hijum, oud CDA-Kamerlid en bestuurslid van het interprovinciaal overleg. 'We missen ook het besef dat decentrale overheden, gemeentes, provincies, maar ook alle partners waarmee wij in de regio's samen werken, zoals universiteiten en kennisinstellingen, allemaal kunnen helpen. De coalities van de overheid in de regio's kunnen écht helpen bij het waarmaken van die ambitie. En dat besef, dat je daarvan afhankelijk bent, dat missen wij gewoon te veel bij het kabinet op dit moment, en voor een deel ook nog bij de Europese Commissie.' Van Hijum vertelt hierover verder in de BNR Europa-podcast.

Demissionair kabinet

Hijum zegt dat de reden is dat het allemaal zo lang duurt het demissionaire kabinet is, daardoor mag dit kabinet geen grote plannen maken. Maar, zegt hij: 'dat is geen reden om er zó lang over te doen als dat zij dat doen.' Hijum vertelt dat de provincies samen een herstelplan hebben opgesteld. De Kamer heeft ook moties aangenomen waarin het het demissionaire kabinet oproept nu snel vaart te maken met het samen opstellen van het Europese Herstelplan. 'Dus in die zin heeft de Kamer zijn werk wel gedaan, maar ook vooral het kabinet, de formerende partijen, die geen haast maken met het invullen van die wens', aldus Hijum.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen