Politiek3 jan '22 09:46Aangepast op 3 jan '22 10:26

Dit zijn de beoogde ministers en staatssecretarissen van Kabinet Rutte IV

Auteur: BNR Webredactie

De namen van het nieuwe Kabinet zijn bekend. Voordat op 10 januari de ministersploeg door koning Willem-Alexander wordt beëdigd, zal formateur Rutte alle kandidaten apart spreken. Hier een overzicht van alle personen.

(ANP BART MAAT)

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)

Mark Rutte (VVD), premier

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza)

Wopke Hoekstra (CDA), minister van Buitenlandse Zaken

Liesje Schreinemacher (VVD), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ministerie van Justitie en Veiligheid (J & V)

Dilan Yeşilgöz (VVD), minister van Justitie en Veiligheid

Franc Weerwind (D66), minister voor Rechtsbescherming

Eric van der Burg (VVD), staatssecretaris Asiel en Migratie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Hanke Bruins Slot (CDA), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hugo de Jonge (CDA), minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Alexandra van Huffelen (D66), staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Robbert Dijkgraaf (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Dennis Wiersma (VVD), minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Gunay Uslu (D66), staatssecretaris Cultuur en Media

Ministerie van Financiën (FIN)

Sigrid Kaag (D66), minister van Financiën

Marnix van Rij (CDA), staatssecretaris Fiscaliteit

Aukje de Vries (VVD), staatssecretaris Toeslagen en Douane

Ministerie van Defensie (DEF)

Kajsa Ollongren (D66), minister van Defensie

Christophe van der Maat (VVD), staatssecretaris Defensie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I & W)

Mark Harbers (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vivianne Heijnen (CDA), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Micky Adriaansens (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat

Rob Jetten (D66), minister voor Klimaat en Energie

Hans Vijlbrief (D66), staatssecretaris Mijnbouw

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Henk Staghouwer (CU), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Christianne van der Wal (VVD), minister voor Natuur en Stikstof

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Karien van Gennip (CDA), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Carola Schouten (CU), minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Ernst Kuipers (D66), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Conny Helder (VVD), minister voor Langdurige Zorg en Sport

Maarten van Ooijen (CU), staatssecretaris Jeugd en Preventie


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen