Politiek2 feb '22 10:10

Geen kazerne, wel adequate compensatieregeling in Zeeland

Auteur: Remy Kock

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot heeft een beladen dossier op haar bord gekregen: de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Vandaag reist ze als eerste werkbezoek naar Zeeland om de situatie te bespreken.

De voormalige Marinekazerne waar de Marinierskazerne had moeten komen.
De voormalige Marinekazerne waar de Marinierskazerne had moeten komen. (ANP/Sem van der Wal)

Ze gaat het onder meer hebben over hoe het gaat met het compensatiepakket van 670 miljoen dat de provincie kreeg. Het geld gaat naar een 'stevige investering' op economisch en sociaal gebied. 'Het is een heel erg breed pakket', stelt Erik van Oosten, regiomanager Zeeland bij VNO-NCW. 'En het is een heel goed plan, dat ook zeker moet lukken. Verschillende onderdelen daarvan lopen al best goed en daar zijn we blij mee.'

Luister ook | Akkoord Zeeland en Kabinet over compensatie afblazen kazerne

Als voorbeelden noemt Van Oosten een betere bereikbaarheid naar Zeeland vanuit de Randstad, versterking van de zorg en verduurzaming van de industrie. 'Er zijn heel veel stappen gezet, dus we zijn op verschillende terreinen optimistisch.'

Zorgpunten

Maar, zo steekt Van Oosten de hand in eigen boezem, er is altijd ruimte voor verbetering. 'Op sommige terreinen gaat het goed, op andere terreinen loopt het achter of zijn er zorgen', vervolgt hij. 'Het grootste zorgpunt vanuit ondernemersoogpunt is het Delta Climate Centre, waar universiteiten vanuit Utrecht en Wageningen met hogescholen en onderwijsinstellingen in Zeeland aan werken. Dat onderzoek en onderwijs is belangrijk voor de regio, maar daar loopt het nog niet zo voorspoedig.'

Volgens Van Oosten zit dat hem in de hoeveelheid partijen die zich met het project bezighoudt. 'Het zijn heel veel verschillende partijen van buiten en binnen Zeeland, wij als ondernemers zijn er weer bij betrokken, en dat vertraagt denk ik', aldus de regiomanager. 'Er zijn denk ik ook verschillende belangen bij verschillende partijen, al kan ik die nog niet zo goed duiden. We hopen wel dat het snel vlotgetrokken wordt en we willen daar ook zeker ons steentje aan bijdragen.'

Compensatieregeling

Hoewel het plan voor de kazerne geen doorgang kan vinden, voelen de Zeeuwse ondernemers zich tóch voldoende gecompenseerd. 'In het begin hebben we al gezegd dat we eigenlijk best wel blij zijn met deze compensatieregeling, omdat het in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan voor de gehele provincie Zeeland geldt', concludeert Van Oosten. 'Het zit hem natuurlijk wel heel erg in de uitvoering en we hebben te maken met heel veel verschillende aspecten, dus veel ondernemers zullen zich uiteindelijk gekend voelen. Maar het is belangrijk dat we aangesloten blijven, en die taak ligt bij ons en de verschillende plannenmakers, zodat de ondernemers betrokken blijven.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen