Politiek14 feb '22 07:00Aangepast op 18 feb '22 16:31

Lokale afdelingen VVD en CDA weigeren PVV en FvD uit te sluiten

Auteur: Diederik de Groot

Lokale afdelingen van de VVD en het CDA sluiten lang niet allemaal uit dat ze een gemeentebestuur gaan vormen met de PVV of Forum voor Democratie (FvD). Dat blijkt uit navraag van BNR bij lokale politici in dertig gemeenten, waar PVV en FvD bij de gemeenteraadsverkiezingen op het stembiljet staan. Deze politici geven daarmee voorlopig geen gehoor aan oproepen van hun landelijke partijleiders, die niet willen dat er lokaal met de partijen van Baudet en Wilders wordt samengewerkt. D66-Kamerlid en campagneleider Sjoerd Sjoerdsma schrikt van dit nieuws.

BNR stelde alle benaderde politici dezelfde vraag: Sluit u uit dat u met de PVV en/of FvD in een college stapt? In totaal reageerden tot dusver 49 lijsttrekkers van de VVD en het CDA. Daarvan zeggen er 32 dat zij niet al bij voorbaat een samenwerking met de partijen van Geert Wilders en Thierry Baudet van tafel willen vegen.

De meest genoemde reden daarvoor is dat ze eerst de kiezer willen laten spreken en het niet zuiver vinden om bij voorbaat al een groep stemmers uit te sluiten. Ook merken sommige politici op dat de landelijke FvD en PVV niet per se vergelijkbaar zijn met de lokale afdelingen van die partijen.

Daarnaast wordt over FvD vaak vastgesteld dat er nog helemaal niets is waar iets van kan worden gevonden. Forum heeft namelijk amper lokale verkiezingsprogramma's gepubliceerd. Hierdoor zien veel partijen geen mogelijkheid om op inhoudelijke gronden te beoordelen of samenwerking een optie is.

Lees ook | Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Alle gemeenten en partijen op een rij

'Extremisten'

Sigrid Kaag (D66) en Jesse Klaver (Groenlinks) waren dit weekend glashelder over samenwerking met FvD of PVV. Klaver zei dat FvD bezig is met ‘een systematische aanval op de democratische rechtsstaat’. Democratische partijen zouden volgens Klaver een ‘duidelijke grens’ moeten trekken.

Kaag zei: ‘Wij gaan alles op alles zetten om extreemrechts uit het stadsbestuur te houden. ‘Wij gaan niet met extremisten besturen en ik roep al mijn landelijke collega's op om diezelfde duidelijkheid te geven.’

Dat kreeg navolging bij twee andere landelijke partijleiders’. Wopke Hoekstra (CDA) zei de keus weliswaar bij de afdelingen te laten, maar vindt tegelijkertijd dat samenwerking met FvD en PVV ‘niet kan’.

Rutte (VVD) zei tijdens een campagnebezoek in Leiden: ‘Ik zie onze afdelingen niet samen besturen met PVV en FvD, zeker niet gezien wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Ik denk niet dat het nodig is, maar desnoods roep ik de VVD-afdelingen ertoe op.’

'Het zit in het DNA van onze partij dat we ons verzetten tegen extremisme', zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in een reactie tegen BNR. Sjoerdsma zegt er vanuit te gaan dat geen enkel D66-lid met zulke partijen willen samenwerken. Hij is opgelucht dat Rutte en Hoekstra de oproep steunen, maar schrikt van het nieuws dat lokale partijen de samenwerking openhouden. 'D66 wil niet samenwerken met partijen die uitsluiten en discrimineren.'

Aanvulling redactie BNR: In het filmpje wordt geïmpliceerd dat ook CDA Utrecht de PVV en FvD niet zou uitsluiten. Dit klopt niet. Jantine Zwinkels (CDA Utrecht): 'Wij sluiten PVV en FvD uit, zeker als ze hun standpunten en wijze van politiek bedrijven lokaal voortzetten, zoals ze dat ook landelijk doen.'

(Tekst loopt door onder de tweet)

Stijgende verbazing

Meerdere lokale lijsttrekkers reageren geïrriteerd op deze ‘bemoeienis’ van hun landelijke partijleiders. Ellis de Vries van de VVD in Epe bijvoorbeeld: ‘Met stijgende verbazing heb ik de berichtgeving hierover gevolgd. In mijn beleving gaan Kaag, Klaver, Rutte en Hoekstra niet over wie de coalitie-onderhandelingen in Epe gaat voeren. Het zou de landelijke politici sieren om de lokale vraagstukken aan lokale volksvertegenwoordigers over te laten.’

Lijsttrekkers die FvD en PVV vooraf uitsluiten zijn er ook. Jurgen Nobel van de VVD Haarlemmermeer bijvoorbeeld: ‘In een coalitie stappen met FvD sluit ik in Haarlemmermeer inderdaad uit. Er zijn veel redenen aan te wijzen, maar de belangrijkste is toch wel de vergelijkingen die FvD trekt met de Tweede Wereldoorlog.’

D66 en Groenlinks

Behalve politici van het CDA en de VVD, vroeg BNR ook een aantal lijsttrekkers van andere partijen om een reactie. Zo ook van Groenlinks en D66, partijen waarvan de landelijke partijleiders dit weekend dus duidelijk maakten dat zij samenwerking met PVV en FvD volstrekt onacceptabel vinden.

De lokale afdelingen van deze partijen die BNR sprak, gaan daarin allemaal mee. Zo zegt Bouwien ten Bokum van D66 Apeldoorn: ‘Als lijsttrekker van D66 Apeldoorn ondersteun ik de oproep van Sigrid Kaag om niet met het extremisme te gaan besturen volledig. Het oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, intimideren en aanzetten tot haat vanuit de politiek, rijmt niet met de regels van ons democratisch stelsel. Het heeft concrete gevolgen voor onze samenleving. Ook hier in Apeldoorn, waar afgelopen najaar scholen werden geïntimideerd door te dreigen met tribunalen.’

(Tekst loopt door onder de afbeelding)

(Peter Hilz )

Hieronder lees je de reacties van alle lijsttrekkers die reageerden op de vraag van BNR

Amsterdam

Reinier van Dantzig (D66): Toen ze een paar jaar terug begonnen over schedelmeten wilden we al niet meer met ze samenwerken. Ze zijn de afgelopen jaren alleen maar verder geradicaliseerd. Het is dus uitgesloten dat wij gaan besturen met FvD in Amsterdam.

Alkmaar

John van der Ree (VVD): FvD doet bij ons nu voor de eerste keer mee, waarbij vier van de tien kandidaten op de kieslijst overigens niet uit Alkmaar komen. Mochten zij echter toch zetels veroveren, dan zullen zij ons mogelijkerwijs verrassen met inhoudelijke punten waar de gemeenteraad over gaat.

Tot op heden heeft FvD namelijk nog geen programma in, over, of met betrekking tot Alkmaar gepresenteerd. Alleen de bekende landelijke ophef-kreten. Dan wordt het wel heel ingewikkeld samenwerken, als zo'n leeg programma überhaupt al tot zetels zou leiden. Laat staan voldoende zetels om in een coalitie te kunnen stappen.

Tot die tijd, moet eerst de kiezer maar eens spreken. We beginnen immers allemaal met nul zetels. Wij ook. Ik prefereer de gemeenteraadsverkiezingen dus gewoon lokaal te houden. Partijen die inhoudelijk lokaal niets willen of kunnen, sluiten zichzelf automatisch al uit. Daar hoeft Den Haag zich niet mee te bemoeien. Maar eerst is gewoon de Alkmaarse kiezer aan zet.

Gosse Postma (CDA): Het CDA Alkmaar sluit uit dat wij in een college met FvD gaan zitten. Een fatsoenlijke, de rechtsstaat respecterende partij, werkt niet samen met een partij die dezelfde rechtsstaat wil ondermijnen met volkstribunalen.

Maaike Kardinaal (Groenlinks): Ja, Alkmaar sluit het uit om met FvD in het gemeentebestuur te gaan zitten. We volgen de landelijke lijn en onderbouwing hierin met volle overtuiging.

David Rubio Borrajo (PvdA): Als lokale PvdA-fractie nemen wij afstand van een mogelijke samenwerking met het Forum voor Democratie. Forum voor Democratie ondermijnt structureel onze rechtstaat en voed de polarisatie in onze maatschappij. Vanuit onze fundamentele overtuiging dat iedereen gelijk is en gelijk behandeld dient te worden, alsmede de overtuiging dat al onze politici vrijuit moeten kunnen spreken zonder dat jegens hen een onveilige omgeving gecreëerd wordt, zien wij een onoverbrugbare kloof met het Forum voor Democratie.

Hiermee concluderen wij dat eventuele samenwerking bij de vorming van een nieuw stadsbestuur in Alkmaar voor ons onmogelijk is.

Breda

Boaz Adank (VVD): Jammer dat landelijke partijleiders zich zo met lokale verkiezingen bezighouden. Ik had veel liever gezien dat ze betrokkenheid hadden getoond bij de uitdagingen die we lokaal hebben. Daarnaast is het nog maar zeer de vraag of FvD in Breda voldoende in omvang wordt om van betekenis te zijn. Ze hebben in Breda aangekondigd om mee te doen, maar ik heb nog geen programma of persoon gezien. Ik sluit niemand op voorhand uit, maar zie vooralsnog ook geen reden om aan te nemen dat er een succesvolle samenwerking kan komen.

Groningen

Jalt de Haan (CDA): Wij zullen in Groningen niet samen besturen met Forum en PVV. Ik ben blij met het duidelijke statement van Wopke Hoekstra

Dit heeft te maken met de inhoud. Dit ligt te ver af van wat wij als CDA willen bereiken. Daarnaast geldt vooral voor Forum dat zij zich met extreemrechts gedachtegoed gevaarlijk opstellen. Kijk naar de bedreigingen van politici en de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Woorden hebben macht en de woorden die zij uiten gaan te vaak over de grens.

Haarlem

Peter van Kessel (VVD): Het is een goed democratisch principe om eerst de kiezer aan het woord te laten. Wij voeren daarom een campagne voor een veilig en bereikbaar Haarlem met betaalbare woningen. De VVD staat klaar voor samenwerking met alle partijen die de democratische rechtsstaat respecteren. Wij sluiten principieel geen partijen uit, maar nu we inmiddels een beeld hebben van het verleden van de Haarlemse FvD’ers, lijkt samenwerken zeer onwaarschijnlijk.

Ron Dreijer (CDA): We kunnen er kort over zijn: wij gaan niet met FvD in een coalitie. De PVV doet hier niet mee, maar daarvoor geldt hetzelfde standpunt.

Nijmegen

Marjolijn Mijling (CDA): In Nijmegen is geen ruimte voor de uitspraken die FvD landelijk doet over diverse groeperingen en de manier waarop zij zich in de Tweede Kamer uitlaten naar collega kamerleden. Daarmee wakkeren zij de onrust in het maatschappelijk debat aan en zetten ze aan tot haat jegens Kamerleden. Dit is voor ons onacceptabel.

Het CDA werkt met alle partijen samen die zich open opstellen en fatsoenlijk politiek bedrijven. De verwachting is niet dat de lokale afdeling van FvD zich anders op zal stellen en uitlaten dan hun landelijke fractie. Daarmee sluit het CDA Nijmegen hen dan ook uit bij een eventuele coalitie.

Maarten Bakker (VVD): Ja, dat sluit ik uit. De VVD Nijmegen werkt alleen samen met partijen die de democratische rechtstaat respecteren, een tolerante en open houding hebben naar mensen met andere ideeën of andere cultuur. Bovendien is respectvol omgaan met politieke tegenstanders fundamenteel voor samenwerking.

Rotterdam

Vincent Karremans (VVD): ik denk dat de kans 0,00% is dat wij met het FvD in een college gaan zitten, maar ik ben tegen het principe van partijen uitsluiten. Ik sluit wel ideeën uit: de ideeën van FvD staan zo ontzettend ver van ons af dat we die never nooit in een coalitie gaan helpen realiteit te worden.

Utrecht

Marijn de Pagter (VVD): Als FvD in Utrecht op eenzelfde manier als landelijk politiek bedrijft, acht ik het onmogelijk om met hen samen te werken in een coalitie. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen: het woord is eerst aan de kiezer. Die moet eerst nog bepalen of FvD überhaupt een zetel krijgt. Als Utrechtse VVD hebben we in 2018 al aangegeven dat we niet met de PVV willen samenwerken in een coalitie. Dat is niet veranderd.

Jantine Zwinkels (CDA): 'Wij sluiten PVV en FvD uit, zeker als ze hun standpunten en wijze van politiek bedrijven lokaal voortzetten, zoals ze dat ook landelijk doen.'

Zoetermeer

Jan Iedema (VVD): Wij sluiten niemand uit. Sterker nog ik vind het een totaal overbodige discussie om te voeren. Uitsluiten is iets waar je op het schoolplein al kinderen op aanspreekt.

Urk

Hans Crebas (CDA): Wij vinden het een onjuiste gang van zaken dat landelijke politici zich op voorhand bemoeien met lokale coalitievorming na de verkiezingen. Als CDA Urk zoeken wij de weg die het beste de belangen van onze samenleving dient. Na de verkiezingen besluit onze nieuwe fractie met welke partijen zij een coalitie wil vormen, op basis van de verkiezingsuitslag en de programmatische overeenkomsten.

Apeldoorn

Tim Kamphuis (VVD): Wij zijn hier nog niet mee bezig. Wij voeren echt onze eigen campagne en kijken daarna waar we willen en kunnen samenwerken. FvD is nieuw in Apeldoorn en we kennen ze nog niet. Wij zijn de lokale VVD en maken onze eigen keuzes. Wat we wel constateren is dat FvD fundamenteel andere keuzes maakt en anders in de samenleving staat dan wij als Apeldoornse VVD. Dat maakt de kans dat we met FvD in zee gaan zeer nihil.

Jan Dirk van der Borg (CDA): Ik ben terughoudend met een reactie, omdat ik vind dat dit soort gesprekken niet voor de verkiezingen plaats zouden moeten vinden. De partij FvD in Apeldoorn ken ik niet. Ik ken de kandidaten en het programma niet, dus is het prematuur om te reageren.

Wel constateer ik dat als de FvD-afdeling in Apeldoorn ook maar iets van het gedrag of standpunten van de Haagse collega’s heeft, dat samenwerking niet aan de orde is. FvD is een partij die de samenleving actief oproept zich tegen democratisch genomen besluiten te keren en de rechtsstaat ondermijnt. Daar schrik ik van.

Chris Schouten (PvdA): Dat u bevestiging nodig heeft? PvdA Apeldoorn sluit dit 200% uit.

Bouwien ten Bokum (D66): Als lijsttrekker van D66 Apeldoorn ondersteun ik de oproep van Sigrid Kaag om niet met het extremisme te gaan besturen volledig. Het oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, intimideren en aanzetten tot haat vanuit de politiek rijmt niet met de regels van ons democratisch stelsel. Het heeft concrete gevolgen voor onze samenleving. Ook hier in Apeldoorn, waar afgelopen najaar scholen werden geïntimideerd door te dreigen met tribunalen:

Daarom vind ik het goed om een streep te trekken: dit soort polarisatie tolereren is namelijk niet het tolereren van een status quo, maar het tolereren van iets dat zich verder de verkeerde richting op kan ontwikkelen tot meer geweld, haat en een ontwrichte maatschappij.

Danny Huizer (Groenlinks): Ik sluit inderdaad deze twee partijen uit.

Henk van den Berge (SGP): Als SGP willen wij in principe samenwerking met een andere partij -en dus een groep stemmers- op voorhand niet uitsluiten. Belangrijk is of partijen elkaar kunnen vinden voor wat betreft allerlei principiële en praktische punten. Zeker die eerste zijn voor de SGP in Apeldoorn ook van groot belang. Daarbij speelt voor ons een belangrijke rol dat we willen samenwerken met partijen die de democratische rechtsorde respecteren en die in hun grondslag uitgaan van respect voor alle inwoners.

In principe kan dit ook gelden voor de PVV en FvD. Maar helaas zien we bij deze twee partijen een ontwikkeling die dat niet mogelijk maakt. Voor echte samenwerking in een college zal FvD -die in Apeldoorn wel meedoet aan de verkiezingen- zich dan plaatselijk echt anders moeten opstellen dan landelijk.

De SGP vindt het vanuit een christelijke levenshouding juist belangrijk om polarisatie tegen te gaan. Jammer genoeg is bij FvD een andere beweging te zien. De toon van deze partij is het afgelopen jaar sterk verhard, mede onder invloed van de coronamaatregelen.

Epe

Bertie Hendriks (CDA): Ik lees dat Wopke Hoekstra de keuze laat aan de lokale afdelingen, met als belangrijkste reden dat hij niet wil samenwerken met 'politieke relschoppers'. Dat standpunt begrijp ik, wanneer ze in Den Haag uitgaan van de ervaringen met FvD en PVV.

In onze gemeente Epe doet FvD mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Wij kennen deze mensen nog niet en kennen ook niet hun standpunten over lokale onderwerpen. In de gemeenteraad spreken we bijvoorbeeld niet over de coronamaatregelen. Pas als we weten wat de standpunten van FvD in onze gemeente zijn, kunnen we bepalen of die aansluiten bij onze ideeën.

Wij als fractie van het lokale CDA sluiten bij voorbaat niemand uit om mee in een college te stappen. We zullen de periode van informatie gebruiken om te bepalen welke partijen bij ons passen en welke niet.

Ellis de Vries (VVD): Met stijgende verbazing heb ik de berichtgeving hierover gevolgd. In mijn beleving gaan Kaag, Klaver, Rutte en Hoekstra niet over wie de coalitie-onderhandelingen gaat voeren in Epe. Daar gaan toch echt de inwoners van de gemeente Epe over. Die zijn namelijk aan zet.

De landelijke VVD heeft volgens mij sinds gisteren geen communistische marsroute uitgevaardigd naar lokale afdelingen. Althans, ik heb ze niet gehad. Bovenal gedijen wij als Epese liberalen slecht bij een Haagse opdracht.

Het zou de landelijke politici sieren als ze lokale vraagstukken aan lokale volksvertegenwoordigers overlaten. Laten zij zich met landelijke problemen bezig gaan houden. Dat lijkt me beter.

Begrijpen doe ik Forum in Epe overigens niet. Hun lijsttrekker staat ook op de lijst in Apeldoorn en heeft dus aangegeven te zullen verhuizen als hij voor de gemeenteraad van Apeldoorn wordt gekozen. Dus daarmee geeft hij aan weg te willen uit de gemeente Epe. De belangen van Epe zijn daarmee ondergeschikt gemaakt aan die van Apeldoorn. Je kunt niet opkomen voor de inwoners van Apeldoorn en tegelijkertijd voor die van Epe. Althans, niet vanuit de gemeenteraad.

Haarlemmermeer

Jurgen Nobel (VVD): In een coalitie stappen met FvD sluit ik in Haarlemmermeer inderdaad uit. Er zijn veel redenen aan te wijzen maar belangrijkste reden is toch wel de vergelijkingen die fvd trekt met de Tweede Wereldoorlog. De druppel voor mij persoonlijk was in 2020 bij onderstaande boodschap.

Erik van der Peet (CDA): CDA Haarlemmermeer wil niemand uitsluiten, maar acht het tegelijkertijd hoogst onwaarschijnlijk dat FvD aan een nieuw college zal deelnemen. Doordat de partij volledig nieuw is en haar lokale standpunten niet deelt, is het niet rechtvaardig om ze vooraf al uit te sluiten. Als de lokale FvD echter dezelfde inhoud en toon gaat aanslaan als de landelijke fractie, is samenwerking voor ons uitgesloten.

Leeuwarden

Abel Reitsma (CDA): Het verspreiden van fake news, valse aantijgingen en vergelijkingen met het nazi-regime passen niet binnen de politiek. Wij zullen dus ook niet met FvD samenwerken.

Oss

Sidney van den Bergh (CDA): FvD Oss heeft geen verkiezingsprogramma, ze deden de afgelopen jaren lokaal niet mee, de mensen op de lijst ken ik niet, de lijsttrekker komt uit een andere gemeente, ik ben niet bekend met de standpunten van FvD Oss, er is geen website en de kandidaten zijn niet bereikbaar. Ik vind dat deze partij daarmee de lokale politiek onvoldoende serieus neemt. Voor mij daarom volstrekt helder dat ik lokaal niet met deze partij een bestuur wil vormen omdat ik geen idee heb waar ze voor staan. Overigens zou dat gelden voor iedere andere partij met een dergelijke houding.

Daarnaast vind ik het gedachtegoed dat ik ken van de landelijke FvD en de manier van politiek bedrijven, niet passen bij wat wij als lokaal CDA terug willen zien in een lokaal bestuur. Wij gaan dus als CDA Oss niet in een bestuur met FvD Oss. Aldus ook zo besproken en gedeeld met onze CDA Oss-leden tijdens een ALV.

Stichtse Vecht

Pim van Rossum (CDA): CDA Stichtse Vecht sluit niemand uit. Als een partij een beetje wil inleveren in de onderhandelingen, kunnen zij gewoon meedoen. Dat moet het CDA ook doen, als wij aan de onderhandelingstafel zitten.

Rick Nederend (VVD): Wat ons betreft is een coalitie in Stichtse Vecht met de PVV geen optie voor de VVD. Dat heeft overigens niet eens zo zeer te maken met de landelijke PVV, maar met name hoe de PVV zich in de afgelopen 4 jaar in Stichtse Vecht heeft gemanifesteerd. Namelijk als een partij die geenszins constructief mee wil zoeken naar oplossingen.

Venlo

Peter Bastiaens (VVD): In Venlo gaan we eerst de uitslag op 16 maart afwachten. Betreffende het samenwerken of coalitie vormen met andere partijen conformeren wij ons aan bij de landelijke oproep van de VVD. Een coalitie vormen met daarin PVV en/of FvD in Venlo lijkt ons absoluut niet voorstelbaar.

Vlissingen

Coen Bertijn (CDA): Toen FvD een aantal jaren geleden begon, leek het een fatsoenlijke rechtse partij te worden voor mensen die de VVD te weinig conservatief vonden en de PVV te radicaal. Na de overwinning bij de Statenverkiezingen is het Baudet in de bol geslagen en zijn langzamerhand alle fatsoenlijke mensen afgehaakt. Wat overbleef waren wappies met enge Blut und Boden-filosofietjes.

Pas twee dagen geleden heb ik voor het eerst kennisgemaakt met de lijsttrekker voor Forum in Vlissingen. Ik weet nog niet welke ideeën ze hebben voor Vlissingen en of daar wellicht overlap zit met de ideeën van het CDA. Maar zelfs als die overlap er is, dan zijn er in ieder geval twee redenen om niet met Forum in een coalitie te gaan zitten.

Ten eerste zijn dit soort opstartende partijen altijd instabiel, met richtingenstrijd, ruzies en afsplitsingen. Ten tweede moet je op dit moment niet bij Forum willen horen met hun onfrisse ideeën, hun weerzinwekkende uitspraken en ongepaste omgangsvormen.

Kortom, het CDA Vlissingen zal niet met FvD in een coalitie stappen. Ik hoop er uiteraard niet op dat FvD in de gemeenteraad komt, maar ik sluit 2 zetels niet uit, en daarmee zou je in Vlissingen groot genoeg kunnen zijn voor de coalitie. Maar zoals gezegd, niet met het CDA.

Arnhem

Klaartje Koorn (CDA): CDA Arnhem sluit niemand uit. PVV en Forum doen dat zelf wel. Een samenwerking met partijen die grote groepen mensen uitsluiten en wegzetten, is daarmee niet logisch bij alles waarvoor wij in Arnhem willen staan.

Steffenie Pape (VVD): Wij werken graag samen met partijen die constructief willen meewerken aan het besturen van de stad. Landelijk roepen PVV en FvD inhoudelijk verwerpelijke dingen en laten ze gedrag zien dat wij niet willen in Arnhem. Tegelijkertijd willen wij niet al bij voorbaat een groep Arnhemse kiezers buitensluiten. Maar als je kijkt naar waar de verschillen en de overeenkomsten liggen, dan is samenwerken met PVV en FvD binnen een coalitie uitgesloten.

Den Helder

Petra Bais (VVD): Wij sluiten op voorhand niemand uit om mee samen te werken. Wel zijn we van mening dat PVV en FVD kiezers lokaal beter op de VVD kunnen stemmen, het genuanceerde rechtse geluid in Den Helder. Op onderdelen kunnen we prima samenwerken met De PVV. Laten we eerst de verkiezingen afwachten en hopen op een goed resultaat voor de VVD in Den Helder, Julianadorp en op Huisduinen.”

Harmen Krul (CDA): Hier in Den Helder sluiten we niemand uit, maar de PVV is een partij die met zijn houding zowel landelijk als ook lokaal vooral zichzelf uitsluit. Met uitingen die zo ver staan van hoe wij naar de samenleving kijken, en dus ook de Helderse gemeenschap, zie ik een samenwerking niet gebeuren. Betekent dat dan dat we niet op inhoud verschillen kunnen overbruggen? Zeker niet. Er zijn lokaal genoeg een legio opgaves en vraagstukken waarbij we elkaar kunnen vinden.

Landgraaf

Stijn Kropman (CDA): Het CDA Landgraaf sluit geen enkele partij op voorhand uit.

Tiel

Yvonne Son-Stolk (CDA): Het CDA Tiel zet zich altijd vanuit gezamenlijke normen en waarden in voor de inwoners van onze gemeente. We zoeken actief input vanuit onze samenleving en zo zijn ook onze actiepunten voor de komende vier jaar tot stand gekomen.

Wij zoeken ten alle tijden de verbinding met anderen en sluiten niemand bij voorbaat uit. Het gaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen om de kiezer in onze gemeente, dat is wat we verstaan onder democratie. De kiezer is aan zet en vertrouwen op de keuze van onze inwoners.

Velsen

Jeroen Verwoort (VVD): FvD is nieuw in Velsen. Op dit moment is er nog geen verkiezingsprogramma bekend en weten we niet wie hun kandidaten zijn. Op voorhand uitsluiten is in onze ogen niet democratisch, maar Velsen is gebaat bij ervaring en stabiliteit. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat we met FvD in een college zullen gaan zitten. Laten we eerst eens gaan kijken hoe FvD zich in Velsen gaat opstellen in de campagne en na 16 maart.

Als VVD Velsen maken we na de verkiezingen zelf een afweging met wie we wel en met wie we niet samen willen en kunnen werken aan een beter Velsen. Alles hangt af van de uitslag. De kiezer is eerst aan zet. Wij hebben in ieder geval veel ervaring en bekende ondernemers op onze lijst staan die zich na 16 maart willen inzetten voor onze gemeente.

Gideon Nijemanting (CDA): CDA Velsen, hoewel niet echt in een positie om al over collegedeelname te spreken, zal, indien gevraagd, zeker niet met FvD in een college samenwerken.

Westland

Jenny Vermeer (CDA): CDA gaat niet samenwerken met Forum voor Democratie. Niet in Den Haag en ook niet in Westland. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Westland meetelt en mee kan doen en willen juist mensen verbinden. Dat staat recht tegenover uitgangspunten en uitlatingen van de heer Baudet.

Almelo

Arjen Maathuis (VVD): De geschiedenis leert dat FvD door een wantrouwende en intimiderende sfeer te creëren voor instabiliteit zorgt en wanneer het hen uitkomt oproept tot wetteloosheid. Niets wijst er op dat dit lokaal, bij FvD Almelo, anders zal zijn. Almelo is na de verkiezingen juist gebaat bij een stabiel stadsbestuur waar inwoners op kunnen vertrouwen. Daarom sluiten wij uit dat wij met FvD in een nieuw college van B&W zullen stappen.

Eugène van Mierlo (CDA): Wij laten eerst de kiezer spreken. Na 16 maart kijken we dan verder. Ik heb nog geen programma van hen gezien en de meeste kandidaten zijn onbekend. Maar onwaarschijnlijk is samenwerken wel, kijkend naar hun landelijke standpunten en uitlatingen.

Hans Buitenweg (Groenlinks): Groenlinks Almelo heeft aan de landelijke partij, aangegeven deze partijen bij een eventuele collegevorming uit te sluiten.

Jeroen Wiertz (D66): Wij gaan niet in een college met extreemrechtse partijen zoals de PVV of FvD.

Frits Akse (SP): Vanuit onze partij zijn er geen wensen uitgesproken dat wij als afdeling geen coalitie moeten vormen met de PVV of FvD. Wij mogen daar als afdeling zelf over beslissen.Maar deze afweging heeft eigenlijk nog nooit voor ons gespeeld. Politiek bevindt de SP zich op de linkerflank en partijen als de PVV en FvD op de rechterflank. Inhoudelijk liggen wij zo vreselijk ver uit elkaar dat wij nooit samenwerking met hen mogelijk zien.

Ede

Hester Veltman (VVD): Door de anti-democratische uitspraken van FvD in de Tweede Kamer en op social media, zie ik dat niet gebeuren. Ik zie binnen deze context ook niet in hoe FvD een partij kan zijn waarmee je concreet kunt bouwen aan de toekomst van je gemeente en problemen kunt aanpakken in jouw buurt of wijk. Precies dat wat je wil met een volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad en een uitvoerend bestuur in het college van B&W.

Lelystad

Dennis Grimbergen (VVD): Allereerst beginnen wij allemaal op NUL zetels, de verkiezingsuitslag is de vertaling van onze democratie waar de kiezer bepaalt middels stemrecht. Daarnaast sluiten wij, de Lelystadse VVD, vooraf niemand uit. Je kunt het politiek- en programma inhoudelijk niet met elkaar eens zijn wat vervolgens kan leiden tot het niet bereiken van overeenstemming in de onderhandelingen, of dat nu coalitieonderhandelingen of raadsakkoord besprekingen zijn.

De resultaten daarvan zijn vanzelfsprekend nog niet te voorspellen. Daarbij merken wij op dat nog niet van alle partijen de programma’s bekend zijn wat een vergelijk sowieso onmogelijk maakt op dit moment.

Jelle Hijmissen (CDA): CDA Lelystad kiest voor een politiek van samenwerking. Tegelijkertijd staan uitgangspunten van de PVV ver van ons af, waardoor wij samenwerking met hen in een college niet reëel achten.

Het verkiezingsprogramma van de lokale FvD is nog niet beschikbaar, waardoor wij hiervan nog geen beeld hebben kunnen vormen. Tegelijkertijd staan hun landelijke standpunten en manier van politiek bedrijven, ook ver van ons af.

Sanne de Wilde (D66): Wij willen dat Lelystad een stad blijft waar iedereen zich thuis voelt en zich vrij voelt. Dat gaat niet met partijen in het bestuur die constant bevolkingsgroepen uitsluiten, pers, wetenschappers en politici aanvallen en mensen ophitsen dat ook te doen. Daarom gaan we niet met PVV of FVD in een college zitten.

Meijerijstad:

Johan van Gerwen (CDA): Wij sluiten op voorhand geen partijen uit. Zeker wanneer er over FvD bij ons nog niets bekend is, behalve de lijst. Wel is het zeer onwaarschijnlijk, gezien de landelijke standpunten en uitlatingen.

Twenterand

Erik Kobes (VVD): Ik sluit niks uit.

Zandvoort

Gert-Jan Bluijs (CDA): CDA Zandvoort profileert zich als De Dorpspartij voor alle Zandvoorters. Dat betekent dat wij ons niet laten leiden door landelijke politieke opvattingen en ook niet in die richting uitspraken doen.

Achtkarspelen

Jouke Spoelstra (CDA): Als CDA Achtkarspelen hebben wij enkele weken geleden al aangegeven niet met FvD en/of PVV samen te gaan werken in een college. Partijen die mensen beoordelen op hun afkomst en/of de democratie ondermijnen en zelfs oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid en vergelijkingen maken met de Tweede Wereldoorlog, staan zo haaks op waar het CDA Achtkarspelen voor staat, dat een samenwerking niet te verenigingen is.

Al zou ook maar één inwoner vanwege zijn of haar afkomst zich hierdoor minder snel wenden tot de gemeente of college, zouden wij dat al teveel vinden. Wij vinden dan ook dat deze beide partijen zich bij voorbaat zelf al hebben uitgesloten in plaats van dat ze uitgesloten worden.

Freddy Hoekstra (VVD): Ik sluit in de basis niemand uit om mee samen te werken. Wel kunnen natuurlijk kanttekening bij de uitspraken van elementen van de landelijke partijen worden gezet. Op dit moment geldt dat de PVV al in onze gemeenteraad vertegenwoordigd is. De samenwerking met hen als oppositiepartij, hetzij niet heel intensief, is altijd goed te noemen.

Alphen aan den Rijn

Jeroen van Gool (CDA): FvD is bij ons volledig nieuw. Wij hebben de partijleden nog niet gesproken of uitspraken horen doen. Dus wij kunnen er nog geen oordeel over vellen. Maar als deze partij zich op dezelfde manier gaat opstellen als FvD dat landelijk doet, en afbreuk doet aan onze democratische rechtsstaat, dan lijkt het ons onwenselijk, zo niet onmogelijk, er een serieuze vorm van samenwerking mee op te bouwen. Kortom: wij gaan open het gesprek in om te constateren of men zich lokaal anders opstelt dan wat de partij landelijk doet.

Emmen

Robert Kleine CDA): De lokale afdelingen van FvD en PVV lijken op dezelfde wijze politiek te voeren als de landelijke afdeling. Daarmee sluiten zij dus structureel anderen uit of stellen de democratische rechtsstaat ter discussie. En dat ook nog eens op een wijze die, zachtjes uitgedrukt, onfatsoenlijk is. Het CDA is juist een inclusieve partij die de rechtstaat respecteert en zal niet samen in een college gaan met partijen die anderen uitsluiten of die de rechtsstaat ter discussie stellen. Zeker niet als dat op een onfatsoenlijke wijze gaat.

Patrick de Jonge (VVD): Wij kunnen ons de onwenselijkheid goed voorstellen. Maar op voorhand sluiten wij niemand uit. Temeer omdat wij de huidige kandidaten niet kennen, alsmede de lokale standpunten. Vanuit de landelijke uitgangspunten is het wel onwaarschijnlijk.

Oldambt

Erich Wünker (VVD): De PVV doet voor het eerst mee in onze gemeente. We hebben dus nog geen ervaring met deze partij in onze gemeenteraad. We werken graag samen met alle partijen die betrouwbaar zijn, hun verantwoordelijkheid willen nemen en met ons de gemeente veiliger en mooier willen maken. We sluiten daarom op voorhand geen partijen uit. Ik heb het programma van de PVV Oldambt nog niet gezien, het kan zijn dat bepaalde standpunten voor ons erg ingewikkeld en wellicht onoverkomelijk zijn.

Tim van Bostelen (CDA): De PVV doet voor het eerst mee, waarbij het afwachten is hoeveel stemmen zij krijgen. Samenwerking in een college na de aankomende verkiezingen zie ik niet gebeuren, omdat de standpunten erg ver van het CDA afliggen en ik grote twijfels heb of de PVV constructief kan meewerken in het belang van de gemeente Oldambt en de (bestuurlijke) verantwoordelijkheid durft te nemen.

Zaanstad

Stephanie Onclin (VVD): Wij hebben geen behoefte om hierop te reageren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen