Politiek9 mrt '22 18:54

Gündoğan terug in Volt-fractie, excuses van Laurens Dassen

Auteur: BNR Webredactie

Volt-Kamerlid Gündoğan moet terug in de Kamerfractie van Volt geplaatst worden. Dat heeft de rechter geoordeeld in het kort geding dat de volksvertegenwoordiger heeft aangespannen tegen haar voormalige fractie. Gündoğan werd uit de fractie 'geschorst' nadat er volgens Volt 13 meldingen zijn gedaan tegen het Kamerlid van ongewenst gedrag. Volt-leider Laurens Dassen biedt zijn excuses aan, Gündoğan is opgelucht.

Image
(Foto: Jigal Krant)

'Geen overwinning, wel opluchting, ontlading', zegt Gündoğan tegen BNR-verslaggever Jigal Krant. Gündoğan zegt nog niets gehoord te hebben van Volt-leider Dassen, dat vindt ze jammer. 'Ik wilde nooit uit de partij, de partij is meer dan een paar mensen die iets doen waar ik niet blij van word. Ik sta nog steeds achter idealen van Volt, ik sta nog steeds achter het partijprogramma van Volt.' Gündoğan zegt te hopen dat Dassen het vonnis respecteert.

Vonnis respecteren

Fractievoorzitter Laurens Dassen bevestigt even later het vonnis te zullen respecteren. 'We hebben het gewoon niet goed gedaan, ik heb Nilüfer gebeld en gezegd dat we dat vonnis gaan uitvoeren en de beeindiging van het fractielidmaatschap en de schorsing opheffen.' Volgens Dassen heeft de rechter gezegd dat 'we te weinig oog hadden voor de belangen van Nilüfer hebben gehad, ik heb excuses aangeboden. De rechter adviseert mediation, en we gaan met Nilüfer bespreken hoe nu verder'. Want, zegt Dassen, 'het verhaal van deze 13 melders staat nog steeds, ik hoop dat we er uit gaan komen.'

Gaat Dassen opstappen als fractievoorzitter? 'Het is in belang van Volt, van Nilüfer en van ons allemaal dat we zo snel mogelijk om de tafel gaan zitten.'

De rechter oordeelde dat Volt 'in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld'. De partij moet alle maatregelen tegen Gündoğan terugdraaien. De schorsing en later de beëindiging van haar fractielidmaatschap zijn volgens de rechter onterecht en moeten per direct worden ingetrokken. Ook moet de partij een schadevergoeding van 5000 euro betalen. 'Inhoudelijk was er onvoldoende basis om tot een schorsing over te gaan: weliswaar mocht Volt naar aanleiding van de eerste melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag actie ondernemen, maar een schorsing van Gündoğan zonder deugdelijke uitleg waarom, zonder de aard van de klachten toe te lichten en zonder enige vorm van hoor en wederhoor, kan niet door de beugel', stelt de rechtbank in Amsterdam.

Volt heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Ook Gündoğan wacht nog met een reactie tot later op dinsdagmiddag.

Fractielidmaatschap onterecht beëindigd

De rechter fluit Volt ook terug als het gaat over het de beëindiging van het fractielidmaatschap. Volgens de procedure had Volt het Kamerlid bij mogelijk ongewenste omgangsvormen minimaal twee keer moeten waarschuwen. Ook ontbraken een verbeterplan en gespreksverslagen. Volt gaf de politica geen gelegenheid zich intern in een besloten overleg te verdedigen en dat had volgens de rechter wel gemoeten.

Het onderzoek naar de vermeende misdragingen was bovendien nog niet afgerond toen Gündoğan uit de fractie werd gezet. 'Er was daarmee geen enkele reden om de schorsing om te zetten in een beëindiging van het fractielidmaatschap.'

'Handtastelijkheden'

Gündoğan werd zaterdag 26 februari uit de Volt-fractie gezet, omdat zij zich volgens de partij schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Eerder al werd ze geschorst als fractielid. Volgens Volt zou Gündoğan zich schuldig hebben gemaakt aan 'handtastelijkheden, ongewenste seksuele avances, intimidatie en misbruik van positie'.

Bemiddeling

Gündoğan is bereid om onder begeleiding van een bemiddelaar te praten met Volt. Gündoğan sluit een terugkeer naar de Volt-fractie niet uit. 'Mijn hand blijft uitgestoken. Maar 'it takes two to tango''. Ze hoopt 'zo snel mogelijk haar werk weer te kunnen hervatten'.

Verbazing

Deskundigen hebben hun verbazing geuit over de uitspraak van de rechter in het kort geding dat Kamerlid Nilüfer Gündoğan had aangespannen tegen haar partij Volt. De voorzieningenrechter bepaalde dat de partij alle maatregelen tegen Gündoğan moet terugdraaien. Het is opmerkelijk dat een rechter zich bemoeit met de Tweede Kamerfractie van een politieke partij.

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans spreekt van een 'vreemde uitspraak', zegt hij op Twitter. 'Je zou verwachten dat rechter zich niet in deze politieke zaak mengt.' Het is volgens Voermans opmerkelijk dat de rechter zich baseert op het verenigingsrecht (en dus redeneert vanuit de positie van de partij Volt in plaats van de fractie).

Auteur en voormalig ambtenaar Bettie Drexhage benadrukt ook dat de partij niet over het fractielidmaatschap gaat, maar de fractie zelf. Ze noemt het 'bij mijn weten een novum' dat de rechter zich uitspreekt over wat in feite de beslissing van een Kamerfractie is. 'Verenigingsrecht noch arbeidsrecht zijn hier van toepassing. Een 'fractiereglement' heeft niet de status van partijstatuten."

'Het lijkt mij een vergaande uitspraak', zegt parlementair historicus Bert van den Braak over het kort geding. 'Nu gaat het om arbeidsverhoudingen, maar wat als er een inhoudelijk geschil is. Moet het Kamerlid dan ook eerst worden gewaarschuwd voor dat het uit de fractie kan worden gezet?' vraagt hij zich af.

Kamerleden bezetten op persoonlijke titel een zetel in het parlement. De volksvertegenwoordigers vormen in de regel een fractie met hun eigen partijgenoten maar dat is niet in de wet vastgelegd.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen