Politiek1 apr '22 17:10

Kabinet maakt eind aan steunmaatregelen na verandering pandemische paraatheid

Auteur: Remy Kock

Het is over en uit voor de coronasteunmaatregelen voor bedrijven, zo heeft minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens in een brief aan de kamer geschreven. 'We gaan niet automatisch meer kijken naar een generiek steunpakket', zegt ze tegen politiek verslaggever Leendert Beekman.

'We hebben gezien dat het de afgelopen twee jaar heel goed heeft gewerkt in het merendeel van de gevallen, want laten we niet vergeten dat er ondernemers zijn die er erg veel last van hebben gehad', zo stelt de minister. 'Maar we zien ook in de cijfers - en zo staat ook in de brief - dat er veel mensen wél profijt van hebben gehad.'

Lees ook | 'Compensatiemaatregelen helpen ondernemers ook'

Echter, zo steekt Adriaansens de hand in eigen boezem, had er gerichter met het geld omgegaan kunnen worden. 'Het heeft de Nederlandse samenleving ruim 40 miljard gekost, ons belastinggeld zit daar in. Daarom moeten we kritisch kijken naar die mate van uitgave, die is best wel heel groot. Dus het is nu de vraag hoe we daar een volgende keer iets gerichter mee om kunnen gaan.'

In de steek

Ze denkt niet dat ondernemers zich in de steek gelaten zullen voelen mocht er weer een opleving van het coronavirus plaatsvinden. 'We willen naast hen staan en met hen meedenken, en dat doen de branches ook. Het is zo dat ze wat hebben gehad aan de steun, maar niet iedereen.'

Lees ook | 'De NOW-steun kan aan de kant'

Ook denkt Adriaansens dat het een 'ongezonde dynamiek' heeft veroorzaakt. 'Mensen zijn vooral op hun plek gebleven', vervolgt ze. 'In een gezonde economie zou je willen dat mensen ook in beweging blijven. De pandemie heeft verstarrend gewerkt, dus nu willen we iedereen weer in beweging krijgen. En daarbij staat niemand alleen, want er wordt ontzettend veel gedaan om dat mogelijk te maken. We denken daarbij ook aan de schulden die zijn opgebouwd, en dat we een hele boel doen om mensen in de schulden helpen er vanaf te komen.'

Routepad

Mocht het coronavirus onverhoopt weer oplaaien, zijn ondernemers toe aan een duidelijke routekaart die in beeld brengt wat er staat te gebeuren bij een dergelijk scenario, maar Adriaansens kijkt liever naar de lange termijn. 'In de brief komen we met een scenarioschets, die je globaal als routekaart kunt zien. Met de sectoren zelf zullen we naar de exacte route per sector kijken, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we niet weten welk virus ons de volgende keer gaat overvallen. Daarom proberen we nu meer kennis en expertise op te bouwen, zodat we beter kunnen anticiperen.'

Lange termijn

Collega-minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid wil er alles aan doen om de samenleving open te houden, zo is ook te zien in het langetermijnbeleid dat zich vooral richt op preventie. 'We moeten zicht houden op het virus, en dat betekent dat we in de gaten moeten houden hoeveel mensen er besmet zijn, of er eventueel een nieuwe variant is die opkomt en in welke mate eerder opgebouwde afweer nog steeds beschermend is tegen ernstige ziekte', zegt hij in gesprek met Beekman. 'En met eerder opgebouwde afweer wordt bedoeld dat je het eerder hebt doorgemaakt of dat je eerder gevaccineerd bent geweest.'

Ook wil Kuipers voor de lange termijn inzetten op nauwere samenwerking met de sectoren. 'Want hoe kun je nou zorgen dat je in je eigen omgeving de kans op besmetting zoveel mogelijk dempt. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor en dat weet iedere omgeving ook. Van het onderwijs tot de horeca et cetera, zij zijn er allemaal al mee bezig. Dat doen ze ter bescherming van medewerkers, collega's, klanten, noem maar op.'

Lees ook | Kuipers deelt conclusie OVV: Nederland onvoorbereid

Maar, zo beaamt hij de woorden van Adriaansens, het is wel belangrijk dat er een plan klaarligt voor als het virus weer oplaait. 'Wanneer het nodig is, moeten we snel een herhaalvaccinatie kunnen aanbieden. En als mensen dusdanig ziek worden dat ze echt zorg nodig hebben, dan moeten we zorgen dat dat voor ieder individu zo snel mogelijk op de juiste plek kan. Vervolgens per regio zoeken waar de schakel zit die het eerst in de knel komt bij toenemende patiënten, en daarna kijken of er iets gedaan kan worden om de capaciteit te vergroten.'

Gerelateerde artikelen