Politiek23 mei '22 13:37

Honderd jonge wetenschappers bevragen kabinet

Auteur: Joëlle Baelde

Honderd jonge wetenschappers duiken vandaag in de jaarverslagen van onze ministeries. Ze zijn uitgenodigd om de financiën te controleren, na zware kritiek van de Algemene Rekenkamer vorige week op de Rijksuitgaven.

'De jonge wetenschappers zullen de jaarverslagen van verschillende ministeries induiken om ons bij concrete thema's te helpen. Een voorbeeld daarvan is de arbeidsmarkt in de zorg, dat door de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangedragen. Een ander voorbeeld is de vergroening van de financiële markten, aangedragen door de commissie voor Financiën’, zegt D66-Kamerlid en voorzitter van de commissie Rijksuitgaven Joost Sneller.

Lees terug | Rekenkamer: Financieel beheer kabinet onvoldoende mogelijk 15,5 miljard onrechtmatig

Het tweedaagse evenement zal in het teken staan van de wisselwerking tussen politiek en wetenschap. Het D66-Kamerlid hoopt op meer wetenschappelijke inzichten die politici kunnen helpen in hun werk. Ook hoopt hij dat er nuttige vragen gesteld zullen worden. ‘Vanuit de commissie Rijksuitgaven proberen we te faciliteren dat alle Kamerleden zo goed mogelijk hun controlerende taak kunnen verrichten', zegt hij.

Minister van Financien Sigrid Kaag overhandigt het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2021 aan de Tweede Kamer.
Minister van Financien Sigrid Kaag overhandigt het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2021 aan de Tweede Kamer. (ANP / Robin van Lonkhuijsen)

Een van de jonge honderd wetenschappers is criminologe en promovendus aan de Hogeschool van Amsterdam Renushka Madarie. Haar kritische vraag zal gaan over algoritmes. Hoe wordt daar precies over nagedacht en wat wordt daaraan gedaan?

Lees ook | 'We zijn nog lang niet van het bezuinigen af'

Dat Madarie over in ieder geval dit onderwerp een vraag wil stellen, heeft een reden. 'Ik doe zelf promotieonderzoek naar cybercriminaliteit, naar het beslisgedrag van daders die uit zijn op gestolen gegevens. Het leek mij dus wel logisch om mezelf in te schrijven op het thema digitalisering van toezicht.' Over een aantal dingen was de criminologe verrast. 'Bij een aantal ministeries doen ze aan ''Red Teaming”, waarbij hackers kijken hoe veilig de systemen zijn. Dat ze dat hebben gedaan, vond ik mooi om te lezen.'

Verantwoordingsdebat

Op 9 juni zal het Verantwoordingsdebat plaatsvinden over het jaar 2021. 'De controle van de jaarverslagen is het hoogtepunt van onze controlerende taak, maar tegelijkertijd hetgeen waarvoor we de minste feedback en input krijgen van de buitenwereld', zegt Sneller.

'Daarom proberen we jaarlijks een V-100 te organiseren. Dit jaar voor honderd jonge wetenschappers, vorig jaar voor honderd mbo-studenten.' Hij vervolgt: 'Dit jaar zetten we de wisselwerking tussen politiek en wetenschap centraal. Ik hoop dat Kamerleden en wetenschappers vandaag contacten leggen die ze de rest van hun carrière kunnen gaan gebruiken', aldus Sneller.

Podcast | Gehaktdag maakt zijn naam weer waar


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen