Politiek10 jun '22 16:45

Stikstofplannen verhitten gemoederen

Auteur: BNR Webredactie

Het kabinet presenteerde zojuist de stikstofdoelen, waaruit blijkt dat met name boeren in het Groene Hart en Gelderland hard geraakt worden. In 2030 wil het kabinet een gezond stikstofniveau bereikt hebben in driekwart van de gevoelige Natura2000-gebieden. Hieronder een overzicht van de verschillende reacties.

Boerenprotest 2019
Boerenprotest 2019 (Flickr / Kees Torn)

LTO Nederland noemt stikstofbeleid 'onrealistische kaalslag'

De land- en tuinbouworganisatie is bepaald niet te spreken over de plannen. 'Een onrealistische kaalslag. Van het platteland, van de boeren en tuinders, maar ook van de natuur. Ondanks enkele empathische woorden zien we vooral dictaten van bovenaf, tegen de afspraken in het regeerakkoord. Dat gaat niet werken, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland.

'Het kabinet beroept zich op berekeningen en loopt vast in een juridisch moeras van onwerkbare normen. De verantwoordelijkheid wordt in de schoenen van de provincies geschoven. De impasse die hierdoor ontstaat helpt de natuur bovendien niet, Dat is zo jammer, zeker omdat er breed gedragen, realistische voorstellen door boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties zijn gedaan. Met ruimte voor nuance, innovatie en een democratisch proces van onderop. Als dit de route van het kabinet blijft dan voelen boeren en tuinders weinig hoop.'

Greenpeace: eindelijk een plan dat de natuur hopelijk gaat redden

Greenpeace toont zich tevreden over de vrijdag gepresenteerde kabinetsplannen rondom stikstof en landbouw. "Na jaren getreuzel presenteert het kabinet eindelijk een plan dat de natuur hopelijk gaat redden en de bouw van huizen mogelijk maakt. Geen seconde te vroeg, want volgens ecologen moet de stikstofuitstoot voor eind 2025 fors zijn teruggebracht omdat we anders kwetsbare natuur kwijtraken", reageert de milieuorganisatie.

Volgens Greenpeace doen provincies "er goed aan niet in te gaan op de oproep van LTO Nederland om in verzet te komen tegen de kabinetsplannen, maar aan de slag te gaan". De organisatie vindt dat het tijd wordt dat LTO "mee gaat werken en de samenleving niet langer laat wachten. Anders moet straks opnieuw de rechter eraan te pas komen om bestuurders te dwingen tot actie".

Milieuorganisatie MOB: 'Positief, klare taal'

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) is blij met de stikstofdoelen. 'Positief, klare taal, dit lijkt het begin van een proces dat nu eens echt stikstofuitstoot gaat reduceren na decennialange periodes van geitenpaadjes zoeken', zegt Johan Vollenbroek, voorzitter van MOB.

Volgens hem is de huidige landbouw niet houdbaar of duurzaam. Vollenbroek merkt wel op dat alle pijlen gericht zijn op de landbouw, en niet op de luchtvaart en industrie. 'Schiphol, Eindhoven, waarom hoeven die niets te doen?'

Limburg: 'Rijk moet beurs trekken voor gevolgen stikstofreductie'

Limburg zal een claim indienen bij de minister zodra duidelijk is welke maatregelen in de provincie genomen moeten worden om de stikstofuitstoot fors terug te dringen. De provincie staat landelijk gezien procentueel voor de grootste opgave om deze emissie terug te dringen, met gemiddeld 52 procent.

De provincie gaat eerst in kaart brengen waar wat moet gebeuren. 'Dat verschilt per gebied', aldus een woordvoerster van verantwoordelijk gedeputeerde Geert Gabriëls. Ze benadrukt dat boeren, en zeker jonge boeren, perspectief op een toekomst moeten blijven houden. De provincie gelooft in transitie boven opkoop. 'We zijn al maanden in gesprek met de agrariërs, we weten hoe heftig dit is. Boeren, zeker jonge boeren, moeten perspectief blijven houden op een toekomst.'

Natuurorganisaties staan achter stikstofaanpak kabinet

Natuurorganisaties steunen de stikstofaanpak van het kabinet. Organisaties als het Wereld Natuur Fonds, Milieufederaties en Vogelbescherming Nederland roepen minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof op snel werk te maken van de uitvoering van haar plannen. De organisaties noemt de nu gemaakte keuzes 'pijnlijk, maar noodzakelijk om de natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden'. De organisaties zeggen dat herstel van de natuur 'niet langer kan wachten.''Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals tapuit en kleine heivlinder, aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing', aldus de natuurorganisaties.

Farmers Defence Force verwacht grote boerenacties

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) verwacht dat de komende tijd grote boerenacties tegen het stikstofbeleid van de overheid. Voorzitter Mark van den Oever van FDF zegt dat 'de maat helemaal vol' is en dat de actiebereidheid onder boeren heel groot is. 'Het overtreft onze stoutste verwachtingen wat ze over ons heen storten', zegt Van den Oever. 'We hebben het mes dwars in de bek.'Volgens Van den Oever wordt maandag overlegd over acties met trekkers. Boerencollectief Agractie heeft al gezegd op woensdag 22 juni met trekkers actie te gaan voeren in Den Haag tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. Agractie heeft daartoe een oproep gedaan en verwacht dat veel boeren zich zullen aansluiten. Voorman Bart Kemp waarschuwde dat dit ook veel verkeershinder kan opleveren door tractoren op de weg.

IPO: zal niet makkelijk worden stikstofplannen te verwezenlijken

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) denkt dat het niet gemakkelijk wordt om de stikstofplannen van het kabinet te verwezenlijken. 'We komen in een ingewikkeld maar noodzakelijk gesprek met alle betrokkenen. Het wordt niet gemakkelijk om concrete afspraken met elkaar te maken. Maar omdat we onze gebieden goed kennen en het samen doen, heb ik er vertrouwen in dat we zullen slagen,' zegt de woordvoerder van het IPO.

Beluister hier de mini-podcast Leenderts stikstofupdate, over de stikstofplannen van het kabinet.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen