Politiek11 okt '22 11:24

LTO-leden geloven niet dat kabinet adviezen Remkes gaat opvolgen

Auteur: BNR Webredactie

Boeren en tuinders vragen zich af of het kabinet de adviezen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes zal opvolgen. Dat komt naar voren uit een ledenraadpleging van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland.

LTO-leden mochten aangeven of aanbevelingen van Remkes bijdragen aan de broodnodige verbetering van het vertrouwen van boeren in een oplossing voor de stikstofkwestie. Voor zijn inspanningen krijgt Remkes 'met de hakken over de sloot' een krappe voldoende, zo laat LTO weten.

Lees ook | LTO maakt uitslag ledenraadpleging stikstofrapport Remkes bekend

Het advies van Remkes om de stikstofaanpak breder te benaderen dan alleen juridisch of ecologisch krijgt van de LTO-leden de hoogste score. De voorgestelde integrale aanpak kan daarmee rekenen op steun. Het idee hoe het land wordt ingedeeld (zonering), krijgt de minste waardering. Volgens de LTO-leden voelt dit als 'het stikstofkaartje in een ander jasje', zo klinkt het.

Verder oordeelt de achterban over het algemeen positief over het voorstel om tot een landbouwakkoord te komen. LTO-voorman Sjaak van der Tak gaf eerder aan dat niet zeker is of LTO zal meewerken aan de totstandkoming van zo'n landbouwakkoord. Dat hangt volgens hem van een paar punten af. Alleen wanneer er ruimte is voor de inbreng van de boeren is volgens hem overleg over een landbouwakkoord mogelijk.

Scepsis van boeren wegnemen

'Remkes constateert terecht een stevige vertrouwenscrisis tussen kabinet en agrarische sector. Het advies biedt voorzichtige openingen tot herstel daarvan, maar ik begrijp de terughoudendheid bij boeren heel goed. Aan het kabinet nu de taak om het rapport van Remkes serieus te nemen en daarmee de scepsis van onze boeren en tuinders weg te nemen. We komen uit een roerige periode met protesten, omgekeerde vlaggen en boerenzakdoeken. Wantrouwen is niet met een advies weg te nemen, het vergt duidelijke positieve stappen', aldus voorzitter Van der Tak.

Luister ook | BNR's Big Five - Stikstofprobleem | Sjaak van der Tak

De door LTO uitgezette enquête is door bijna 2500 leden ingevuld. De inzichten worden gedeeld met het kabinet, zodat de uitkomst meegenomen kan worden in de aanstaande kabinetsreactie. De leden geven dus aan in hoofdlijnen vertrouwen te hebben in het advies, maar hebben weinig hoop dat de overheid de adviezen gaat opvolgen.

Lees ook | Remkes vond bemiddelaarsrol 'absurd'

Boeren en tuinders vragen zich hardop af of het kabinet de adviezen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes wel zal opvolgen.
Boeren en tuinders vragen zich hardop af of het kabinet de adviezen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes wel zal opvolgen. (ANP / Robin Utrecht)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen