Politiek14 okt '22 15:51Aangepast op 14 okt '22 17:39

Kabinet neemt 'ambitieuze' adviezen Remkes grotendeels over

Auteur: BNR Webredactie

Het kabinet zegt de adviezen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes 'te omarmen' en neemt de aanbevelingen dan ook over, zegt het in een reactie. Wel lijkt het kabinet meer ruimte te gaan nemen voor de uitvoering van onder andere het uitkopen van de boeren, zo valt te lezen in de kabinetsreactie.

Remkes tekende in zijn rapport op dat het kabinet binnen een jaar 500 tot 600 piekbelasters in de landbouw moet uitkopen. Het kabinet wil eerst 'op basis van vrijwilligheid' in gesprek met de specifieke boeren. Daarbij wordt dan gekeken of er in plaats van (on)vrijwillige uitkoop ook verplaatsing of aanpassing van het boerenbedrijf mogelijk is. Remkes zei dat het uitkopen binnen een jaar afgerond zou moeten zijn, maar dat noemt het kabinet 'ambitieus'.

Volgens politiek verslaggever Sophie van Leeuwen zijn er echter nog wel veel twijfels. Met name over de piekbelasters. 'Ze vragen zich af of piekbelasters binnen een jaar uit te kopen zijn, en minister Van der Wal wil eigenlijk tijd kopen om dat te regelen.' Dat doet ze dus met het noemen van een woest aantrekkelijke regeling voor piekbelasters, vervolgt Van Leeuwen. 'Het kan nog wel even gaan duren dus.'

Het kabinet zegt de adviezen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes 'te omarmen' en neemt de aanbevelingen dan ook over, zegt het in een reactie.
Het kabinet zegt de adviezen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes 'te omarmen' en neemt de aanbevelingen dan ook over, zegt het in een reactie. (ANP / Tobias Kleuver Media)

Andere plannen met betrekking tot de stikstofdoelen, zoals het toewerken naar kringlooplandbouw en ondersteuning van boeren wil het kabinet ook overnemen. Dat zal 'samen met de sector' gebeuren, belooft het kabinet. 'Dit moet richting geven aan de toekomst van de agrarische sectoren, inclusief de bijdrage die de ketenpartijen leveren. Het akkoord vormt daarmee een belangrijke basis voor toekomstig landbouwbeleid.'

Lees ook | Agractie ‘niet negatief’ over Catshuisontbijt

Eerder deed CDA-leider en minister Wopke Hoekstra de uitspraak dat het halen van 50 procent stikstofreductie in 2030 'niet heilig' is. De uitspraak week af van het coalitieakkoord. Remkes liet in zijn rapport optekenen dat 2030 nog wel als deadline gesteld moet worden, met ijkpunten in 2025 en 2028. In die jaren zou nog gesteld kunnen worden dat 2030 geen doel op zich meer hoeft te zijn, als natuurherstel al op een goed niveau zou zijn. Het kabinet zegt nu 'vooralsnog te sturen op het halen van de stikstofdoelen in 2030', inclusief de ijkpunten.

'Boeren moeten zich gewaardeerd voelen'

'Ik wil dat boeren zich weer gewaardeerd voelen', zegt Adema, die sinds begin deze maand minister van Landbouw is. 'Als overheid hebben we veel werk te doen om het vertrouwen te herstellen. Boeren zorgen voor een vitaal platteland en dragen naast de voedselvoorziening ook zorg voor de natuur.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen